Joaquin eta Alberto otsailaren 6tik Zaldibarreko zabortegian lurperaturik diraute. Luizia jazo zenetik Jaurlaritzaren lehentasuna izan da AP-8a berriz irekitzea desagertutako bi langileen bizitza salbatu beharrean.

Hau langileon biziak kapitalismoan duen balioaren beste froga maltzurra da, izan ere, lurpean geratu baino bi egun lehenago, Joakinek bere nagusiei ohartarazi zien zabor media pitzatzen ari zela, eta asteak zeraman enpresari esanez zabortegia motelago bete behar zutela lurra gehituz.

Era berean, lehenengo egunean erreskete-lanetan parte hartu zuten suhiltzaileei ez zieten esan luizia zabortegi batean zenik, heldutakoan ohartu ziren. Gainera, Osalanek AP-8ko erreila ireki bitartean ez zuen aditzera eman zabortegian amiantoa zegoela. Hau “Euskal Oasiaren” beste adibide bat da, non korrupziorik ez dagoen, non EAJtak ez dituen esleitzen milioi askoko kontratuak zabortegien kudeaketan eta errausketen eraikuntzan, Zubietan lez.

Zaborren kudeaketa enpresa pribatuen eskutan utzi dituzte, zerbitzu publikoak negozio bilakatuz langileen balditzeak pobretuz. Horren adibide izan dira Bizkaian maiatzean greba egin zuten Cespako langileak. Mututasuna eta desinformazioa, EAJren politikak krisia konpontzeko. Hasiera batean beren kontrolean dauzkaten hedabideetan ez zuten ezer esan Zaldibarren inguruan.

Horretaz gain, egunez dabiltzate esaten zabortegiari darion kea plastiko erre usainarekin ez dela kaltegarria osasunerako, aireren kalitatea neurtzen ari baitira eta “oso ona” omen da emaitza. Neurketak erabat faltsuak dira, trafiko kutsaduraren parametroen arabera neurtu direlako, kontuan hartu gabe zabortegian dauden hondakin kutsagarri mota ezberdinak.

Sutea hasi eta astebetera dioxina eta furanoak kantitate onargarria 50 bider handiagoa dela. Osasun sailak gomendatzen du etxeak ez aireberritzea eta kalean kirolik ez egitea. Hala ere, langileok betiere ahaztuak, izan ere, ez da gomendatzen kirolik egin eta Eibar-Erreala derbia bertan behera geratu da, baina ez dago inolako mugarik lan fisikoak gauzatzeko.

Krisia dela eta kazetari batek lehendakariari galdetu zion: “Egun hauetan ez duzu izan Zaldiarrera gerturatzearen beharra, non luizi baten ondorioz bi pertsona lurperatuta dauden? Urkulluk, Zaldibarretik 15 minutura bizi denak, “Twitterreko kanpainengatik: Ez!

Ez dugu nahi lehendakaria argazkia botatzera joatea, Confebasken ordezkaria baino ez dela badakigu, hala ere, noraino hel daitekeen langileoi gizatasuna kentzeko duen gaitasuna lotsagabekeria da. Bera eta patronalarentzat langileok beren makineria kapitalistako pieza ordezkagarriak eta aldagarriak baino ez gara beren zerbitzuan hiltzen garenean.

 

EAJren zaborren kudeaketa mafiosoa, bestalde, ez da atzo gaueko kontua. Duela 5 urte atez atearen eta birziklapenaren kontrako guda mediatikoa abian jarri zuten Bildu Gipuzkoako gobernutik kanporatzeko eta beren Zubietako erraustegiko pelotazoa aurrera eraman ahal izateko. Hondakinak murrizten saiatu beharrean, erraustegien bidez hondakin organikoak eta plastikoak erretzen dira berotegi-efektua areagotuz eta beste gas kutsagarriak askatuz. Bitartean sortu behar dira zabortegiak hondar toxikoenak isurtzeko, Zaldibarrekoa kasu.

Laburbilduz, Joaquin eta Alberto erail dituzte, amiantoa dela eta erreskate zein AP- 8ko garbiketa lanetan parte hartu duten langileen biziak arrisku larrian jarri dituzte, Zaldibarretik gertu bizi diren 100.000 lagun baino gehiagoren osasuna arriskuan jarri dute. Kapitalismoak eta bere planetaren suntsipenak merkatu berriak ireki nahian gure biziraupena espezie gisa kolokan jartzen du. Gaur Rosa Luxemburg-en esana inoiz baino gaurkotasun gehiago dauka, Sozialismoa ala basakeria!

 

EHPK - PCPE

Joaquín y Alberto llevan sepultados por un corrimiento de tierra en el basurero de Zaldibar desde el 6 de febrero. Ante este suceso la prioridad del Gobierno Vasco fue reabrir la AP-8 frente al rescate de los 2 trabajadores enterrados vivos.

Éste es otro macabro ejemplo de la nula importancia de las vidas de los y las trabajadoras en el capitalismo. Dos días antes de ser sepultado, Joaquín advirtió a sus superiores de que había una grieta en el vertedero, y llevaba semanas avisando de los riesgos de seguir echando basuras al ritmo que se estaba haciendo. Igualmente, los y las bomberas que participaron en el rescate el primer día no supieron que se trataba de un basurero hasta que lo descubrieron in situ, además Osalan, esperó a que se reabriese un carril de la AP-8 para informar que había amianto en el vertedero.

Otra evidencia de que no existe el “Oasis Vasco” libre de corrupción. La realidad es que el PNV se adjudica contratos millonarios para la gestión de vertederos y la construcción de incineradoras, como en Zubieta. Dejan las basuras en manos de empresas privadas, convirtiendo lo que debían ser servicios públicos en negocio y empobreciendo así las condiciones de esos trabajadores. Ejemplo de ello fueron los trabajadores de basuras de Cespa, que estuvieron en huelga en mayo en Bizkaia. Silencio y la desinformación son la estrategia del PNV para la solución de la crisis.

En los primeros días no publicaron noticias en los medios bajo su control. Asimismo, llevaban días diciendo que no hay peligro de respirar el humo con olor a plástico quemado del vertedero, que se estaba midiendo la contaminación y la calidad del aire era “muy buena”. Estás mediciones eran completamente falsas ya que se hicieron en base a parámetros de contaminación por tráfico, y no se tuvieron en cuenta las materias tóxicas presentes en el vertedero.

Pasada una semana del incendio informaron de mediciones de dioxinas y furanos 50 veces por encima de la cantidad aceptable. El departamento de salud recomienda ahora no ventilar las casas y no hacer deporte al aire libre, sin embargo, los y las trabajadoras somos los últimos siempre, se recomienda no hacer deporte y se suspende el derbi Eibar-Real, pero no se pone ninguna limitación a realizar trabajos físicos.

Ante la crisis, un periodista preguntó al lehendakari: “¿En estos días no ha sentido la necesidad de ir a Zaldibar donde hay dos personas enterradas por un desprendimiento?”, Urkullu, que vive a 15 minutos de Zaldibar respondió: “Por las campañas que se hagan en Twitter: ¡No!”

No es que queramos que el lehendakari fuera a sacarse la foto, ya sabemos que no es más que el representante de Confebask. Pero es descarado el punto de deshumanización al que llegan ante la muerte de dos trabajadores. Para Urkullu y la patronal, la clase obrera no somos más que piezas de su maquinaria capitalista: prescindibles y sustituibles cuando morimos a su servicio.

Por otro lado, la mafiosa gestión de residuos del PNV viene de atrás. Hace 5 años llevaron una guerra mediática contra el puerta a puerta y el reciclaje para evacuar a Bildu del gobierno de Gipuzkoa, y poder llevar a cabo su pelotazo de la incineradora de Zubieta. En lugar de tratar de reducir los residuos, las incineradoras suponen quemar residuos plásticos y orgánicos produciendo más gases invernadero y nocivos, a la vez que se crean vertederos para los residuos más tóxicos, como el de Zaldibar.

 

En resumen, han asesinado a Joaquín y a Alberto, han puesto en riesgo en grave riesgo la vida de las y los trabajadores de las labores de rescate y limpieza por el amianto, y han puesto en peligro la salud de más de 100.000 personas que viven cerca de Zaldibar. El capitalismo y su destrucción del planeta para abrir más nichos de mercado nos ponen en riesgo de subsistir como especie, hoy la consigna de Rosa Luxemburgo es más vigente que nunca, ¡Socialismo o barbarie!

04 de Octubre 2019

Bizkaiko metala borrokan

Bizkaiko metalaren hitzarmenak 50.000 langileri baino gehiagori eragiten dio, 9 langiletik 1 Bizkaian. 2003an aurreko hitzarmena sinatu zen, ondorioz bizkaitar metalgileok gure soldataren %5a galdu dugu KPI-ren igoeraren ondorioz. Halaber, sektoreko enpresek beren etekinak handitu dituzte.

Pasaden urtetik ELA, CCOO, LAB eta UGT sindikatuak patronalarekin (FVEM) bildu dira, hitzarmen berri bat sinatzeko asmoz. FVEMek argi utzi du bere negoziaziorako borondate falta, beste bilerak deitzeko nahigabezia agerian utziz, konfliktua luzatu nahian.

Egoera honen aurrean lau sindikatuek maiatzean plataforma sindikal bateratua sortu zuten, gutxienezko erreibindikazioekin hitzarmena sinatzeko. Erreibindikazioak besteak beste %6eko soldata igoera, aldibaterakotasunaren eta ABLEen kontrola, eta subrogazio eskubidea. Era berean, 5 greba egun deitu ziren eskubide hauek eskatzeko.

Patronalaren erantzuna aldez aurretik egindako eskaitza txarragotzea izan zen, sindikatuekin bilera gehiagorik deitu gure ez zuen bitartean.

Maiatza-ekaineko grebak zeharo arrakastatsuak eta indar erakustaldi handiak izan ziren. Enpresek ekoizpena eten zuten eta 15.000 langileok Bilboko kaleetara atera ginen hitzarmen duin baten alde.

Sindikatuek irailaren 30etik urriaren 4ra berriz grebara deitu dute, honen aurrean FVEMek beren eskaintza hobetu dute, %4ko igoera eskainiz. Hala ere, eskaintza hau ez dio erantzunik ematen sindikatuen beste eskakizunei eta praktikan soldata jaitsiera onartzea suposatuko luke.

Egoera honen aurrean Urkullu Lehendakariak, argi utzi du euskal burgesiaren morroia baino ez dela; izan ere, berak egoera oso ondo ezagutzen duela esan du, eta sindikatuek ez daukatela negoziatzeko inolako borondaterik, udaberritik grebak deitu dituzte eta.

Aste honetako greba, berriz ere, arrakastatsua da. Izan ere, %85eko jarraipena dauka, maitzean baino gehiago, eta aslehenen honetan beste manifestazio historikoa gertatu da Bilbon 15.000 lagunekin.

Hainbat mobilizazio ondoren Bizkaiko herri langileetatik bariku honetan beste manifestazio masibo bat izango dugu Bilbon. Patronalak gure eskubideak ukatuz badirau gure irtenbide bakarra greba mugagabea izango da. Izan ere, argi geratu da greba dela patronalarekin negoziatzeko tresna bakarra.

 

Metaleko hitzarmen duin baten alde!

Den-dena langile klasearentzat!

 

 

 

El convenio del metal de bizkaia afecta a más de 50.000 trabajadores y trabajadoras, 1 de cada 9 trabajadores en Bizkaia. En 2003 se firmó el anterior convenio, esto supone que desde los y las metalúrgicas vizcaínas hemos perdido un 5% de nuestro salario como consecuencia de la subida del IPC, mientras las empresas del sector aumentaban sus beneficios.

Desde el pasado año los sindicatos ELA, CCOO, LAB y UGT se han estado reuniendo con la patronal (FVEM) para la firma de un nuevo convenio. La respuesta de FVEM ha sido nula, en muchos casos negándose a convocar nuevas reuniones para alargar el conflicto.

Ante esta situación los 4 sindicatos crearon en mayo la plataforma sindical conjunta con unas reivindicaciones mínimas para la firma de un convenio, entre ellas subida salarial del 6%, control de eventualidad y de las ETTs, y derecho de subrogación. Asimismo convocaron 5 jornadas de huelga para exigir estos derechos.

La respuesta de la patronal fue empeorar la oferta que hizo en un principio. Y dar largas a convocar nuevas reuniones con los sindicatos.

Las huelgas de mayo-junio fueron un éxito y gran demostración de fuerza. Las empresas pararon y 15.000 obreros y obreras del metal tomamos las calles de Bilbao para exigir un convenio digno.

Ante la nueva convocatoria de una semana de huelga en del 30 de septiembre al 4 de octubre FVEM mejoró su oferta ofreciendo una subida del 4%, que sigue implicando una pérdida de salario para los y las trabajadoras y sin dar respuesta a otras pretensiones de la plataforma sindical.

Con esta situación el Lehendakari Urkullu, como el servil vocero de la burguesía vasca que es, dijo que conocía muy bien la situación y que los sindicatos no tenían ninguna intención de negociar, por eso habían convocado huelgas desde primavera.

La huelga de esta semana está siendo un nuevo éxito con un seguimiento del 85%, mayor que en mayo, y con otra manifestación histórica en Bilbao el lunes con 15.000 asistentes.

Tras las diferentes movilizaciones por los pueblos obreros de Bizkaia y la nueva manifestación masiva que tendrá lugar el viernes en Bilbao, si la patronal sigue negándose a darnos nuestros derechos, no quedará otra salida que la huelga indefinida, ya que como se ha demostrado la huelga es la única herramienta válida para negociar con la patronal.

 

¡Por un convenio del metal digno!

¡Todo para la clase obrera!

Ante el anuncio de nuevas maniobras con fuego real los próximos días 4 y 5 de diciembre en Bardenas, os animamos a participar en el Concurso fotográfico CAZANDO CAZAS, que hemos organizado con la intención de denunciar las cuartas maniobras en este año 2018, con fuego real en mitad de este Parque Natural.

Parece ser que tanto el Ministerio de Defensa como la Comunidad de Bardenas, miran para otro lado ante las continuadas protestas contra estas instalaciones militares, que mantienen una frenética actividad vinculada a la de la base militar vecina de San Gregorio en Zaragoza.

Hace menos de un mes, salíamos a la calle en Tudela, para exigir el cese de estas maniobras y el desmantelamiento de este polígono militar. Así que, ante estos nuevos ejercicios para que la OTAN entrene sus guerras, ante el silencio del Ministerio de Defensa y la Comunidad de Bardenas, ante el secretísimo militar, ante la comodidad de la mayoría de ayuntamientos congozantes, incluidos los que se dicen del cambio, os animamos a que participéis en esta actividad, que nos va a permitir recoger la belleza de este paraje, además de la agresión constante a la que se ve sometida por los aviones y helicópteros no sabemos muy bien qué ejércitos.

Sólo nos queda defender nuestro territorio con nuestras propias armas, que en este caso serán cámaras de fotos.

Ante su secretísimo, nuestra denuncia.

Ante su penosa gestión del bien común, la organización del pueblo ante un mismo objetivo!!

BARDENAS LIBRES!!

Que decida el pueblo!

Herriak erabaki!!!

Que o pueblo dezida!

 

 

 

TRENARI BAI AHTRI EZ” ELKARRETARATZE- PRENTSAURREKOA

KARTELA ATERA DA! ZABALDU!

Sustapen ministerioa eta Nafar gobernuaren artean Nafarroako abiadura handiko korridorea eraikitzen segitzeko hitzarmen baten presakazko eta berehalako izenpetzearen iragarpenaren aurrean, behean sinatzen dugun taldeok datorren ostegunean, hilak 22, arratsaldeko 19:30ean Carlos III etorbidean, Diputazioaren jauregiaren aurrean, eginen den elkarretaratze-prentsaurrekora deitzen dizuegu.

AHTren proiektu honen gauzapena aldaketa prozesuaren inflexio puntu bat zedarritzen du. Izan ere, aldaketa gardentasuna, eztabaida, ikerketa zehatzak eta populazioaren parte hartzean oinarritu beharko litzateke.

Animatu eta parte hartu!

TALDE DEITZAILEAK:

  • AHT Gelditu! Elkarlana.
  • Asociación Zona Media Por el Tren / Erdi Aldea Trenaren Alde.
  • Sustrai Erakuntza Fundazioa.
  • Plataforma Ribera por el Tren Social. No al TAV.

 

CONCENTRACION-RUEDA DE PRENSA: SI AL TREN, NO AL TAV

EL CARTEL EN LA CALLE. ¡DIFUNDELO!

Ante el anuncio de la apresurada e inminente firma de un Convenio entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Fomento para seguir construyendo un nuevo corredor ferroviario de Alta Velocidad, los colectivos abajo firmantes os convocamos a la concentración - rueda de prensa que tendrá lugar el próximo jueves 22 a las 19.30 en Carlos III enfrente de Diputación.

La consecución de este proyecto de TAV supone un auténtico punto de inflexión en el camino de un cambio que se supone debía basarse en la transparencia, el debate, los estudios rigurosos y la participación de la población navarra.

¡Anímate a acudir!

ORGANIZACIONES CONVOCANTES:

  • AHT Gelditu! Elkarlana.
  • Asociación Zona Media Por el Tren / Erdi Aldea Trenaren Alde.
  • Fundación Sustrai Erakuntza.
  • Plataforma Ribera por el Tren Social. No al TAV.

 

 

Los y las camaradas del PCPE y CJC en Euskadi nos hemos juntado en un evento especial en nuestro núcleo real y principal de militancia y simpatizantes que es la Margen Izquierda del Nervión en el Gran Bilbao.

Hemos realizado un acto sencillo a la par que didáctico en las antiguas escuelas de infantil del barrio de Buenavista en Portugalete, donde hemos recordando la importancia de nuestra historia como Partido desde Enero de 1984.

Allí junto a lo que fue un antiguo patio de recreo, hoy abandonado por la dejadez institucional al estilo Prypiat, hemos reivindicado la jornada de lucha del 1o de Mayo, recordando a las trabajadoras de las Residencias de Bizkaia que llevan más de 160 días de huelga y con las que estamos trabajando desde el comienzo de su conflicto laboral; así como la defensa de la Escuela Pública Vasca en este momento en el que se pretende fusionar dos cursos de infantil y primaria del Colegio Público Ruperto Medina Ikastetxea en dicha localidad portugaluja.

Contamos con varios militantes del PCPE que están trabajando en los tejidos sindicales, asociativos vecinales y de las ampas de las Escuelas, como es en estos casos señalados.

Ha sido un día muy especial para todos y todas: jóvenes y veteranos; así como para los simpatizantes y amigos/as con los que hemos compartido tras el acto político un pic nic como siempre hemos hecho en nuestros barrios obreros, al más puro estilo de Novecento.

Las banderas del PCPE, así como de la URSS con motivo del centenario de la Revolución de Octubre, junto con la republicana y recordando a otro de nuestros países hermanos con la de Vietnam; han formado parte de nuestra festividad, en la que hemos seguido nombrando a nuestros veteranos camaradas fundadores: Enrique Cimiano, Manuel Valladares, Crescen Uribe, Emilio Bengoa...

Desde el País Vasco volvemos a decir bien alto:

¡¡Viva el 1 de Mayo!! Gora Maiatzaren Lehena!! ¡¡Viva el PCPE y los CJC!!

22 de Septiembre 2016

La Arboleda perdida

 

Desde las ocho de la mañana empezaron ayer a bajar por los altos de las Conchas, la Salve y Matamoros numerosos grupos de obreros con dirección a Ortuella, donde debían reunirse, gritando en voz alta y todos a coro: “¡Mueran los cuarteles (barracones)!¡Viva la huelga!¡Viva la zona minera!¡Ocho horas de trabajo!”

 

Por el alto del túnel de La Arboleda bajaban a las nueve y cuarto unos mil trabajadores en línea, precedidos de una bandera roja. La voz que predominaba en este grupo era la siguiente: ¡Viva la unión obrera!¡Abajo los cuarteles (barracones)!

 

Los mineros que descendían por los diferentes montes, al ver funcionar los trenes de las vías, gritaban fuertemente: “¡Fuera esas máquinas!”.

 

A las nueve y media se reunieron en la Plaza de Ortuella unos tres mil obreros, los cuales gritaban: “¡Abajo las tiendas obligatorias!”

 

 

 

Al llegar la multitud al crucero de la carretera de Portugalete, unos 50 ó 60 forales y guardias civiles impidieron el paso de los huelguistas.

 

Estos se empeñaron en pasar violentamente, y entonces las fuerzas cargaron y armaron los fusiles en previsión de lo que pudiera ocurrir. El corneta tocó retirada para indicar que retrocediese la multitud.

 

Ante esta actitud de las fuerzas comenzaron a excitarse los ánimos de los huelguistas; en esto que llegaron al cruce de la carretera de Portugalete las dos compañías de Garellano (Bilbao) de guarnición en aquella villa, y otras fuerzas de la guardia civil y forales, todas las cuales se unieron a las que había en dicho cruce haciendo frente a los huelguistas.

 

Todas estas tropas, a bayoneta calada, hicieron retroceder a la multitud que ascendería a 8.000 o 10.000 mineros los cuales fueron dispersándose por las alturas, ofreciendo aquella masa de hombres un cuadro imponente.

 

 

 

DÍA 14 de MAYO DE 1890.

 

La marcha de los mineros. El asalto a las fábricas.

 

 

 

(Fuente: El noticiero Bilbaíno, Bilbao, 15 de Mayo de 1890.)

 

 

 

Cualquier lector o lectora pudiera pensar que estamos hablando en esta nueva crónica de la campaña electoral del EK-PCPE en las elecciones al Parlamento Vasco 2016, sobre las Memorias en tres tomos del poeta comunista Rafael Alberti bajo el título de: La Arboleda Perdida.

 

 

 

La verdad que no es nuestra intención; aunque sí nos ha servido para el título de este artículo; porque en nuestro territorio, La Arboleda: es un barrio de origen minero enclavado en una de las zonas más emblemáticas para la historia del Movimiento Obrero, no sólo de Vizcaya sino del resto de los pueblos de España. El paisaje de “Germinal” tan bien narrado por Émile Zola es un fenómeno Internacionalista, al igual que el propio “Novecento” de Pelliza di Volpedo y su cuadro de “El Cuarto Estado”, arrancando aquí en el 1º de Mayo de 1890, con las famosas reivindicaciones de la clase obrera sobre: 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 para vivir en familia.

 

 

 

La expansión del ideario marxista en esta provincia, comenzó en la Zona Minera, y más concretamente en los montes de La Arboleda y Triano, pertenecientes a los municipios del Valle de Trápaga, de Ortuella, de Abanto y Ciérvana y de Somorrostro; además de las localidades de Margen Izquierda y Gran Bilbao, donde predominarán las factorías del sector naval y siderúrgico y también varias zonas de minería en el Bilbao de los barrios de Castrejana, Bolueta, La Peña, Ollargan, o en El Regato de Baracaldo.

 

Al igual que los obreros asturianos han padecido el orballo, los trabajadores vizcainos han tenido que soportar en las minas a cielo abierto y en las gradas de los astilleros las mismas inclemencias del tiempo con el famoso xirimiri o llovizna, que cala hasta los huesos en esos pesados buzos, acechados por vapores y otras sustancias tóxicas inhaladas durante años, que han provocado miles de muertes no identificadas como enfermedades laborales...y que no dejan de ser parte del terrorismo patronal.

 

 

 

No es casual que la gran mayoría de los trabajadores prejubilados en los procesos de Reestructuración Industrial, hayan fallecido de cáncer y de enfermedades cardíacas... Temas como el amianto y el lindáne siguen ahí sin apenas destaparse...Y no será por los estudios médicos que existen desde la propia UE, donde saben la duración media de estos obreros y obreras, a los que es más fácil darles un despido improcedente bajo el nombre de prejubilación; porque se sabe que no van a llegar a los 65 años la mayoría de ellos...

 

 

 

Precisamente el Valle de Trápaga es uno de los municipios en el que más pintadas existían de antaño de los primeros tiempos del PCPE al ser frontera divisoria de varios municipios aledaños con factorías cercanas y de gran tamaño desde la mítica General a la Babcock Wilcox o precisamente Arburu, conocida como Nervacero desde los tiempos en el que los trabajadores ocupasen el primer Gobierno Vasco de la Transición entonces instalado en Bilbao en 1980 bajo el mandato de Carlos Garaikoetxea, hoy curiosamente en Bildu con otros empresarios de la burguesía vasca como la familia Knorr. Aún recordamos los míticos anagramas del PCEU en las estaciones de Galindo y del barrio de San Gabriel. Desde la autopista del Cantábrico, en la A-8, se veían perfectamente las pintadas del EAK-PCV, o EHAK-PCPE de la década de los ochenta como el lema de hace treinta años: “OTAN NO, BASES FUERA” o “NI FONDOS, NI DESPIDOS”.

 

 

 

El panorama actual de estas zonas es más bien gris; y no precisamente por el antiguo color de las factorías a las que se las distinguía precisamente por ese “encanto”. La cruda realidad es que son lugares donde apenas existen salidas laborales. Cien años después seguimos siendo las mismas zonas depauperadas, donde se incrementa la pasividad y apatía de una ciudadanía sin reales perspectivas de futuro en esas viviendas con forma de colmenas.

 

 

 

Municipios que comenzaron con gobiernos locales socialdemócratas, cuyas pésimas gestiones han llevado al relevo por parte de sus socios habituales del PNV a liderar zonas que culturalmente siempre pertenecieron a la clase obrera. Y una vez más las carteleras de propaganda electoral se dividen en seis paneles, donde cinco corresponden a PNV, PSE, PP, Bildu y Podemos. Y la sexta para el EK - PCPE y los otros ocho partidos a repartir...Curiosamente la denominada “izquierda” no ha mencionado en ningún momento esta situación de discriminación, o nuestra omisión en los debates electorales del canal autonómico como es la EITB.

 

 

 

Todo el entramado burocrático, zanjado con leyes de la Junta Electoral, en las que incluso se ha justificado la presencia de Podemos en los eventos mediáticos, alegando que aún no teniendo representantes en Vitoria, era justa su participación por los últimos resultados electorales de las elecciones generales en el País Vasco el pasado mes de Junio.

 

 

 

Es decir, se nos obliga a los y las comunistas a tener que presentar un papel del Instituto Nacional de Estadística, de cómo estamos empadronados en el País Vasco; pero luego para ir a los debates de la televisión pública vasca, no nos dan ni la opción.(En cierto sentido nos ha recordado a ciertos aspectos, al antiobrero estatuto de Estella de 1931 que planteasen los nacionalistas frente a la Constitución de la II República, donde se restringían ciertos derechos laborales y electorales en función de cierta “vasquidad”).

 

 

 

Nos hemos encontrado en algunos paneles incluso con intromisiones de los denominados grupos de “izquierda” con representación parlamentaria... Como una especie de advertencia de: “Aquí estamos nosotros...”. No nos sorprende el ímpetu en estos últimos días de algunos sectores que no sólo presumen de poseer casas valoradas en más de un millón de euros como la de la candidata de Podemos; sino incluso del modelo de propaganda y mitín de Bildu al estilo del PSE y el resto de partidos imitando a los del Partido de Barack Obama, con cubos como asientos y público por detrás que no por delante,como si fuese un programa del Matamoros y la Belén Esteban en el “Deluxe”...

 

 

 

Por no hablar de las loas y alabanzas a Ibarretxe como el lehendakari bueno, aún no entendiendo muy bien esa bondad, cuando mandaba éste cargar contra los obreros de La Naval de Sestao y Babcock Wilcox en las Reconversiones de diciembre de 1999 en el Club Marítimo de Getxo, y en la visita de Zapatero al Palacio Euskaduna en septiembre de 2004 cuando era un recién elegido presidente del Gobierno. Como anécdota decir que las fuerzas del orden represoras eran las de Gasteiz y no las de Madrid...Esas mismas que disolvieron en Vitoria a toda una concentración del sector naval frente al Parlamento Vasco en esas mismas fechas, o que hiriesen a varios obreros en los procesos de privatización de los astilleros.

 

 

 

Podemos recordar también el cierre de la central lechera de Beyena en el alto de Castrejana y Zorroza en Bilbao en tiempos del consejero Retegi en el 2001. Porque no hay que olvidar que Iparlat, es una multinacional de lácteos del País Vasco, que ya entonces tenía sucursales por los antiguos Países del Este y del norte de África. De estos detalles del Gobierno de Juan José el de Llodio no se habla; lo importante era que estaba y está por la nación...La clase obrera y sus circunstancias es algo secundario una vez más...Apoyemos a la burguesía vasca, que es muy nuestra; aunque tenga empresas vinculadas a ONGs que se pasean por Ucrania, a ser posible por la zona de Chernobyl, para que los chicos de la Cooperativa Mondragón sigan incrementando su Capital por estas nuevas colonias que han surgido desde 1989 con la caída del Muro de Berlín.

 

 

 

A pesar de la lluvia, ni el tiempo ni los elementos pueden contra nosotros a la hora de colocar nuestra propaganda. Los y las camaradas del EK - PCPE , junto a sus juventudes del GKK-CJC somos persistentes. Sin embargo la tristeza nostálgica de un tiempo pasado y de un paisaje y cultura minera y fabril que nos destruyen a pasos agigantados, nos sigue recordando que no podemos rendirnos.

 

 

 

Una de las políticas del Gobierno Vasco en este sentido para hacer olvidar el legado histórico de lo que ha significado la esencia del Movimiento Obrero en Bizkaia, es repoblar con árboles autóctonos la zona. A ser posible donde quede un resquicio arqueológico de un cargadero de mineral o un poblado obrero como en toda la comarca de la Zona Minera.

 

 

 

El modelo tipo Cabárceno de Cantabria es muy similar al aplicado en nuestro territorio. Colocar un zoológico en 1990 en los terrenos de Agruminsa de AHV por el corrupto de los corruptos como fue el señor Ormaechea, es imaginarnos a los tigres de Bengala con un Sandokán con paraguas y katiuskas. En La Arboleda incluso además de colocar ciertas esculturas postmodernas como un monumento al tenedor, junto a lo que fueron las minas del lugar como la Mamen o la Orconera , para limpiar la esencia y la memoria histórica obrerista del lugar, ha tenido su traca final con la creación de un campo de golf patrocinado por la Diputación Foral de Vizcaya. Pudiéramos interpretar que el “Gran Capital Vasco se come al Movimiento Obrero con dicho utensilio de cocina...”

 

 

 

Dicho lugar recreativo para los aspirantes a golfistas, nos hace recordar cómo en esa misma década de los noventa Euskadiko Ezkerra criticaba en pegatinas y otros elementos de propaganda aquel proyecto. Poco tiempo después sus dirigentes acabarían incluso jugando en este lugar, además de apoyar su creación e inauguración en 2005 como Meaztegi Golf, con las consecuencias de pérdida de patrimonio histórico y artístico de la zona al permitir el derrumbe del hospital minero, para construir más urbanizaciones y rotondas. En cierta medida es lo mismo que ha ocurrido en Archanda, donde parte de las ruinas que quedaban del famoso Cinturón de Hierro de 1936, y del propio Parque de Atracciones, forman parte de otro Club de Golf inaugurado en 2004, donde la matrícula de inscripción andaba por los 6.000 euros anuales.

 

 

 

Este mismo fenómeno se ha dado a muy pocos kilómetros del corazón de La Arboleda, en la zona de Abanto y Ciérvana, donde los barrios mineros como el Once Cotorrio y Los Castaños son castigados con el abandono y ruina de todo lo que ha significado el patrimonio cultural industrial y obrero. Planos inclinados repoblados con plantas autóctonas para que no se sepa que son de los pocos existentes en Europa, o convertir en una especie de jungla todo el yacimiento minero, incluida la mina más importante del barrio de Gallarta como era Bodovalle que funcionó como explotación minera hasta 1993.

 

 

 

Por así decirlo están convirtiendo estos lugares en zonas de desmemoria histórica para que parezcan su Arcadia feliz , donde no existieron según ellos el Movimiento Obrero; porque no forman parte de esa Historia del País Vasco oficial.

 

Existía en la zona de El Chaparral, en la propia Arboleda un instituto de interpretación ambiental frente a los bellos montes de Peñas Negras, Ganeran y Alto Galdames, que ahora han clausurado por razones económicas, alegando que ya existe un museo minero en Gallarta. Institución cultural a la que por cierto tuvieron décadas abandonada, hasta que le han dado la vuelta a su ideario original al estar su organismo directivo, preso de las subvenciones de Gobierno Vasco, siendo el mecenas político de Gasteiz, quién manda en el nuevo proyecto que no es igual que en su origen y fundación en 1986.

 

 

 

Claro ejemplo es el crear césped en esos yacimientos mineros para que pierdan el color original, como ya han hecho también en otros monumentos industriales como el Puente Vizcaya pasando del negro al rojizo al que por si acaso le llamaron irónicamente “vena Somorrostro”; o la grúa Carola del astillero Olaveaga Euskalduna, convirtiéndola del gris perla, al naranja minio... Varios yacimientos mineros de la zona a cielo abierto como eran la mayoría de las explotaciones en Abanto y Ciérvana, u Ortuella o en Somorrostro como las de Cobaron, las han tapado con escombreras para que no se vean. E incluso no hace muchos años cierta serie juvenil televisiva: “Compañeros” utilizó uno de los cargaderos como broche final desdibujando el simbolismo del lugar, que es el objetivo real de nuestros capos y padrinos gobernantes, como en los tiempos que el canal autonómico de la ETB estuviese patrocinado por accionariado del señor Silvio Berlusconni también en 1990 y 1991...

 

 

 

Queda claro que la batalla ideológica de la burguesía vasca es tan antiobrerista y anticomunista como la burguesía española, incluso coinciden en patrocinar películas antisoviéticas como la actual “Gernika”... Su enemigo potencial siempre ha sido a lo largo de su historia la clase obrera.

 

 

 

No es casual que la Universidad de la Compañía de Jesús, esa que defendió José María Gil Robles contra la II República, apareciese en el primer lugar del estado, donde se proclamase la jornada de 8 horas como reivindicación laboral aquel 1º de Mayo de 1890, donde el toledano Facundo Perezagua difundiese el ideario del Manifiesto Comunista de Marx y Engels desde 1886 en Vizcaya, frente a un PNV que surge en 1895 como reacción a la ideología marxista...a la par que en Chicago (EE.UU) creasen la Universidad de Loyola, ciudad referente para la celebración del 1º de Mayo a nivel mundial.

 

 

 

No dejan de sorprendernos cada día los comentarios de los mandatarios de Ajuria Enea, Lakua, y de Gernika entre otros motivos por sus últimas acciones contra los propios trabajadores del sector de la cultura como ha sido en estas últimas semanas la expulsión de los 18 educadores del Museo Guggenheim en Bilbao por parte de las fuerzas policiales de la Ertzaina, por reivindicar sus justos derechos laborales, aún sabiendo que van a ser despedidos; porque la imagen oficial del Bilbao Metropolitano en pleno siglo XXI una vez más no puede ser la de la cultura del proletariado; sino la de un País Vasco idílico, donde no existe la lucha de clases según la ideología dominante claro está.

 

 

 

No ha sido una pica en Flandes lo que hemos realizado en estos días en nuestras localidades obreras; sino el dejar colocada nuestra bandera, la del PCPE donde siempre hemos estado. Y ahí se ha visto en nuestros carteles aún humedecidos por las inclemencias del tiempo, los cuales siguen recordando en esa Arboleda Perdida” que los y las comunistas en Euskal Herria seguimos en la lucha, continuando con el legado de nuestros antepasados obreros.

 

 

 

Por este motivo consideramos que el lema de nuestro Partido: EK-PCPE: “Sobran los capitalistas. Todo para la clase obrera.” es fundamental en estos momentos en el País Vasco, así como en el resto de pueblos de España, como forma de altavoz de cualquier revolucionario consciente.

 

 

 

 

 

En los libros de hace cuarenta años se nos decía que los españolitos ya andaban contoneándose por los alrededores de la cueva de Altamira; el lugar común contrario será decir que entre el vasco actual y el de la Edad de Piedra, no hay mayor diferencia...pese a Trincherpe, Recaldeberri,Ocharcoaga y otros lugares deliciosos en que lo “natural” prima, gracias al genio industrioso del país.

 

 

 

Julio Caro Baroja: El laberinto vasco.

 

Página 1 de 2