País Valencià

 

 

Crònica de l'acte en defensa de les pensions públiques

Amb una nombrosa assistència, el dissabte 20 de maig s'ha celebrat a Castelló l'acte en defensa de les pensions públiques, organitzat pel PCPE i la seua joventut.

Ha presentat el camarada Kevin Álvarez, responsable polític del Partit a Castelló, que ha plantejat l'interès del capital en convertir les pensions en un negoci més. També ha saludat, en nom del PCPE, la recent constitució de la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques.

A continuació han intervingut dos companys del col·lectiu d'estibadors del port de Castelló, que han exposat la situació actual del conflicte, després de la convalidació pel Congrés, el passat dijous, del Decret Llei del govern. Han afirmat que, malgrat tot, «no estan morts» i han reiterat la disposició a lluitar per a que, qui vinga darrere, tinga les mateixes condicions que les treballadores i treballadors de l'estiba actuals.

El camarada Santiago Castillo, responsable de moviment obrer, ha parlat sobre la necessitat de unitat de la classe obrera, en defensa dels interessos comuns com a classe, per damunt de sigles. La unitat de classe és necessària i possible i eixa és la raó de ser dels Comitès per a la Unitat Obrera, un projecte per a la nostra classe al que les i els comunistes donem suport.

Finalment, ha intervingut Quim Boix, secretari general de la Unió Internacional de Sindicats de Jubilats i Pensionistes de la Federació Sindical Mundial, organització que, ha recordat, no rep subvencions estatals, a diferència d'altres estructures sindicals. També ha fet un repàs a la història de la FSM des de la seua fundació l'any 1945.

Al llarg de la seua intervenció ha insistit en anar a l'arrel del problema de les pensions i de tots els que afecten a la nostra classe, que és el capitalisme, un sistema que cal derrotar, com ara fa 100 en la Revolució d'Octubre. Va recordar com va ser a l'URSS on, per primera vegada, es va generalitzar el dret a una pensió.

Va criticar el Pacte de Toledo i les successives retallades de les pensions, que vulneren el dret a les pensions com a un bé públic i col·lectiu que hauria d'estar assegurat per l'estat, algunes d'elles amb el suport del sindicalisme del sistema. També va destacar el paper de la UE i les seues directrius en l'atac als drets de la classe treballadora, entre ells el dret a les pensions.

Va donar també dades sobre com seria possible una vida digna arreu del món, però el problema és el sistema capitalista, el genocida més respectat del món.

És necessària la lluita, va dir, perquè és amb la lluita com es desenvolupa la consciència de classe. Cal organitzar-se i lluitar, per això va saludar la constitució de plataformes i mobilitzacions com les 18 de maig a nombroses ciutats de l'estat.

Després de la seua intervenció ha tingut lloc un animat debat, on han aparegut idees sobre com caldria finançar el sistema públic de pensions. Ha tancat l'acte el camarada Quim Boix, que ha agraït als companys de l'estiba la seua intervenció i a l'Espai La Flama la cessió del local per a l'acte.

 

Crónica del acto en defensa de las pensiones públicas

Con una numerosa asistencia, el sábado 20 de mayo se ha celebrado en Castellón el acto en defensa de las pensiones públicas, organizado por el PCPE y su juventud.

Ha presentado el camarada Kevin Álvarez, responsable político del Partido en Castellón, que ha planteado el interés del capital en convertir las pensiones en un negocio más. También ha saludado, en nombre del PCPE, la reciente constitución de la Plataforma en defensa de las Pensiones Públicas.

A continuación han intervenido dos compañeros del colectivo de estibadores del puerto de Castellón, que han expuesto la situación actual del conflicto, tras la convalidación por el Congreso, el pasado jueves, del Decreto Ley del gobierno. Han afirmado que, sin embargo, «no están muertos» y reiteraron la disposición a luchar para que, quien venga detrás, tenga las mismas condiciones que las trabajadoras y trabajadores de la estiba actuales.

El camarada Santiago Castillo, responsable de movimiento obrero, ha hablado sobre la necesidad de unidad de la clase obrera, en defensa de los intereses comunes como clase, por encima de siglas. La unidad de clase es necesaria y posible y esa es la razón de ser de los Comités para la Unidad Obrera, un proyecto para nuestra clase en el que las y los comunistas apoyamos.

Finalmente, ha intervenido Quim Boix, secretario general de la Unión Internacional de Sindicatos de Jubilados y Pensionistas de la Federación Sindical Mundial, organización que, recordó, no recibe subvenciones estatales, a diferencia de otras estructuras sindicales. También ha hecho un repaso a la historia de la FSM desde su fundación en 1945.

A lo largo de su intervención ha insistido en ir a la raíz del problema de las pensiones y de todos los que afectan a nuestra clase, que es el capitalismo, un sistema que hay que derrotar, como hace 100 en la Revolución de octubre. Recordó como fue al URSS donde, por primera vez, se generalizó el derecho a una pensión.

Criticó el Pacto de Toledo y los sucesivos recortes de las pensiones, que vulneran el derecho a las pensiones como un bien público y colectivo que debería estar asegurado por el estado, algunas de ellas con el apoyo del sindicalismo del sistema. También destacó el papel de la UE y sus directrices en el ataque a los derechos de la clase trabajadora, entre ellos el derecho a las pensiones.

Dio también datos sobre cómo sería posible una vida digna en todo el mundo, pero el problema es el sistema capitalista, el genocida más respetado del mundo.

Es necesaria la lucha, dijo, porque es con la lucha como se desarrolla la conciencia de clase. Hay que organizarse y luchar, por eso saludó la constitución de plataformas y movilizaciones como las 18 de mayo en numerosas ciudades del estado.

Tras su intervención ha tenido lugar un animado debate, donde han aparecido ideas sobre cómo habría que financiar el sistema público de pensiones. Ha cerrado el acto el camarada Quim Boix, que ha agradecido a los compañeros de la estiba su intervención y en el Espacio La Flama la cesión del local para el acto.

 

 

 

El próximo viernes 2 de Junio a las 19:30h tendrá lugar una charla-coloquio en la cual se analizará la situación del Sáhara actual y su historia ligada al estado español, para ello contaremos con la presencia de Salami Mahmud, presidente de AISOA; organizado por el Comité Antiimperialista d'Elx, en la cual participa el PCPE.

 

La célula de Castellón del PCPE está participando en las movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones. También forma parte de la Plataforma en defensa de las pensiones públicas, que se constituyó recientemente. Dentro de ese trabajo, para exponer la posición de les comunistas, ha organizado un acto público…
El dissabte 6 de maig, a l'Espai la Flama, ha tingut lloc la presentació a Castelló dels Comitès per a la Unitat Obrera (CUO), en un acte públic organitzat pel PCPE i els CJC. Ha presentat l'acte Alejandro Fas, Responsable Polític dels CJC a Castelló. A continuació han intervingut Santiago…

 

Un año más, nuestra presencia no ha faltado en Alcoi, que aunque marcada por dificultades imprevistas, el PCPE de l’Alcoiá dejó oír sus llamadas a la organización y la lucha de nuestra clase, en la capital de la comarca.

Este año ha sido peculiar, porque había convocada una concentración paralela del grupo neonazi "Lo nuestro" por lo que nuestras voces buscaban además de la unidad de la clase, crear un ambiente unitario, entre las organizaciones participantes, porque todos sabíamos que un enemigo común, andaba cerca.

La militancia, ya prepara sus próximas intervenciones en los diversos frentes de trabajo.

 

 

EL PCPE I ELS CJC PARTICIPEN AL 1r DE MAIG A CASTELLÓ

El PCPE i els CJC hem estat presents en totes les convocatòries pel 1r de maig que ha tingut lloc a les comarques del nord del País Valencià.

Des de primera hora del matí, dos camarades han participat en el muntatge de l'escenari i de tot el que calia per a l'acte final de la manifestació convocada per la Coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa (CRTR), de la que el PCPE i els CJC formen part.

Més tard, diversos militants del PCPE i els CJC han assistit a la concentració convocada a Vila-real pel col·lectiu Cadires de la Fam. El responsable d'organització del PCPE ha fet una intervenció exposant la posició del Partit en aquest 1r de maig. A continuació, la responsable d'organització dels CJC ha plantejat què són els CUO i ha invitat a assistir a l'acte que tindrà lloc el dissabte 6 de maig, on el responsable de moviment obrer de la cèl·lula i membres del CUO de l'Alacantí exposaran detalladament el projecte, amb l'objectiu que prompte puguem tindre un CUO a la Plana.

A les 11 h començava la manifestació de Vinaròs, a la que el PCPE i els CJC han participat, distribuint l'octaveta per aquest 1r de maig. A la mateixa hora, a Castelló, hem estat presents a l'inici de la manifestació de CCOO i UGT, per a repartir l'octaveta i la propaganda l'acte sobre els CUO del dissabte 6.

Finalment, a les 12 hores, hem participat a la manifestació de la CRTR, el lema de la qual era «Ni esclaves del capital ni submises del pacte social», la que han assistint centenars de manifestants, amb bloc propi i amb nombrosa presència de militants i simpatitzants. Crits com ara «Que visca la lluita de la classe obrera», «Nativa o estrangera, la mateixa classe obrera», «no hi ha altra manera, o amb la patronal o amb la classe obrera», o «Sí hi ha solució: eixida de l'OTAN, de l'euro i de la Unió» s'han escoltat als carrers de Castelló. També «Fora feixistes dels nostres barris», en passar per un local freqüentat per individus d'aquesta ideologia.

Al final de la manifestació, s'ha llegit el manifest, de marcat caràcter anticapitalista i contrari al pacte social. Ha continuació ha començat una jornada de confraternitat obrera, amb música, Fira d'Entitats i un dinar al carrer -paella vegetariana- per a desenes de persones, en l'elaboració del qual la militància del Partit i la Joventut han tingut un paper destacat.

En resum, una intensa jornada de lluita, que ha contribuït a anar trencant el clima de desmobilització imperant, al que la militància dels CJC i el PCPE han participat activament, col·laborant al seu bon resultat.

 

EL PCPE Y LOS CJC PARTICIPAN EN EL 1o DE MAYO EN CASTELLÓN

El PCPE y los CJC hemos estado presentes en todas las convocatorias por el 1 de Mayo que han tenido lugar en las comarcas del norte del País Valenciano. Desde primera hora de la mañana, dos camaradas han participado en el montaje del escenario y de todo lo necesario para el acto final de la manifestación convocada por la Coordinadora Repartimos el Trabajo y la Riqueza (CRTR), de la que el PCPE y los CJC forman parte.

Más tarde, varios militantes del PCPE y los CJC han asistido a la concentración convocada en Vila-real por el colectivo Sillas del Hambre. El responsable de organización del PCPE ha hecho una intervención exponiendo la posición del Partido en este 1o de mayo. A continuación, la responsable de organización de los CJC ha planteado qué son los CUO y ha invitado a asistir al acto que tendrá lugar el sábado 6 de mayo, donde el responsable de movimiento obrero de la célula y miembros del CUO de L'Alacantí expondrán detalladamente el proyecto, con el objetivo de que pronto podamos tener un CUO en la Plana.

A las 11 h comenzaba la manifestación de Vinaròs, en la que el PCPE y los CJC han participado, distribuyendo la octavilla para este 1 de Mayo. A la misma hora, en Castellón, hemos estado presentes al inicio de la manifestación de CCOO y UGT, para repartir la octavilla y la propaganda del acto sobre los CUO del sábado 6.

Finalmente, a las 12 horas, hemos participado en la manifestación de la crtra, el lema era «Ni esclavas del capital ni sumisas del pacto social», la que han asistiendo cientos de manifestantes, con bloque propio y con numerosa presencia de militantes y simpatizantes. Gritos como «Que viva la lucha de la clase obrera», «Nativa o  extranjera, la misma clase obrera», «no hay otra manera, o con la patronal o con la clase obrera", o "Sí hay solución: salida de la OTAN, del euro y de la Unión »se han escuchado en las calles de Castellón. También «Fuera fascistas de nuestros barrios», al pasar por un local frecuentado por individuos de esta ideología.

Al final de la manifestación, se ha leído el manifiesto, de marcado carácter anticapitalista y contrario al pacto social. Ha continuación ha comenzado una jornada de confraternidad obrera, con música, Feria de Entidades y una comida en la calle -paella vegetariana- para decenas de personas, en cuya elaboración la militancia del Partido y la Juventud han tenido un papel destacado.

En resumen, una intensa jornada de lucha, que ha contribuido a ir rompiendo el clima de desmovilización imperante, al que la militancia de los CJC y el PCPE han participado activamente, colaborando a su buen resultado.

 

El PCPE y CJC de Valencia asistimos a la manifestación del 1 de mayo con un gran bloque de camaradas. La manifestación salió de la Plaza de San Agustín a las 11:30 de la mañana, pasamos por el Ajuntament y finalizó en el Parterre. En el recorrido, cantamos consignas e…

 

Desde el PCPE y los CJC un año más estuvimos presentes en la manifestación que recorre las calles de Elx, para unir a la clase obrera y los sectores populares entorno al proyecto revolucionario. En este año que se conmemoran 100 años del triunfo de la revolución rusa, sigue estando vigente el ideario emancipador del socialismo-comunismo en el estado español donde la mayoría de nuestra clase sufre las condiciones impuestas por los capitalistas que se materializa en condiciones laborales cada vez más precarias, gran porcentaje de desempleo, patriarcado e imposibilidad de la juventud para construirse un proyecto de vida propio.

VIVA EL 1 DE MAYO
VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA
VIVA EL PCPE Y LOS CJC


Luchar hasta vencer, luchar hasta llevar la clase obrera al poder, fue una de las consignas que gritamos el PCPE y los CJC durante la manifestación del 1 de mayo, en Alicante. El PCPE y los CJC no vamos a parar hasta que se cumpla esta consigna, ya que lo queremos absolutamente  todo para la clase  obrera. En esta era de crisis estructural capitalista, el Partido y la voz de la clase obrera, el PCPE, junto con su juventud comunista, los CJC, formaron un bloque muy combativo, en la línea de siempre, no parando de corear consignas durante todo el recorrido de la manifestación. Tras el final del recorrido, se organizó un pequeño mitin con intervenciones de los CUO (Comités Unidad Obrera), y PCPE.

La jornada finalizó con un gran psicolabis en el local del Partido.

Viva la lucha de la clase obrera, viva el 1º de Mayo, viva el PCPE y los CJC.

 

 

El 22 de abril el PCPE de Alicante participó en la Marcha Obrera que bajo el lema Tejiendo la Solidaridad Obrera hacia el 1 de Mayo convocó la Plataforma de Lluita contra les Retallades d’Alacant.

A la misma acudieron junto al PCPE compañeros/as de CCOO y de IU, identificados con sus correspondientes banderas. La conclusión de esto es extremadamente positiva, puesto que esta Plataforma creada como herramienta de encuentro y de lucha unitaria va tomando fuerza y cada año se nutre de más participantes y organizaciones políticas y sociales.

Esto demuestra el acierto de la apuesta del partido en apoyar el mantenimiento de este espacio de lucha y preservarlo de las manos de un oportunismo excluyente con el proyecto revolucionario como sucede en otros aspectos sectoriales de la lucha.

El cortejo del partido y la juventud comunista como la mayoría de veces fue numeroso, demostrando una vez más nuestro carácter comprometido con la lucha. La puesta en escena se caracterizó por la combatividad y las consignas a favor de la clase obrera, contra el euro, la OTAN y la Unión. Se sucedieron estas junto con otras sectoriales relacionadas con los servicios públicos, la precariedad laboral, la sanidad o la educación. En todos los casos, las consignas más combativas y de clase arrancaban de nuestro cortejo y en breve eran hechas propias por la mayoría participante en la marcha.

El nivel de intervención de las exposiciones de denuncia que se sucedieron durante el desarrollo de la marcha fueron de un alto nivel político en su mayoría y compartidas por vecinas/os que asistían en los márgenes de la marcha. Sin duda, un buen calentamiento para lo que será un PRIMERO DE MAYO de LUCHA Y COMBATIVO.

 

Página 1 de 16