Durant l'última etapa del passat curs acadèmic vam veure com, després de la suspensió de les classes presencials, tots els nivells educatius van mostrar greus deficiències en el desenvolupament de l'ensenyament. Els mitjans telemàtics que tant va publicitar la Generalitat no van funcionar i el personal docent va haver d'improvisar per a desenvolupar aquest tipus de tasques, demostrant el govern valencià una total ignorància, si no un absolut desinterés, sobre la situació de les llars de la classe obrera.

 

 

El passat 4 de maig, Manuel Castells, Ministre d'Universitats, afirmava que “la bretxa digital és un mite” i que el 91,4% de les llars espanyoles disposaven d'un ordinador. Ràpidament, la informació del mateix INE deixava en ridícul a Manuel Castells ja que, segons dades de 2019, tan sols el 80,9% de les llars compta amb alguna mena d'ordinador. Tenint en compte que aquest percentatge comptabilitza les tauletes i un altre tipus d'ordinadors que, si bé poden accedir a Internet i tenen funcionalitats compatibles amb les tasques de la docència, no compten amb les múltiples funcionalitats que tan sols són compatibles amb ordinadors portàtils o de sobretaula, per no parlar dels ordinadors obsolets “incompatibles” amb el seguiment i realització d'algunes tasques.

 

 

La tan esbombada autonomia dels centres i de les universitats es va mostrar llavors com és: que cadascun/a faça el que puga amb el que té, perquè no li donarem més que engrunes i així ha seguit des de llavors. De nou véiem com els gestors de les universitats públiques es convertien en pollastres sense cap a l'hora de prendre mesures, deixant a cada professor/a “a la seua lliure consideració” però imposant de facto, de manera atropellada i ignorant a la representació sindical, una docència i avaluació online improvisades, de dubtosa eficàcia docent i que situava tant a professors/es com a estudiants en la més absoluta inseguretat jurídica.

 

 

Després d'un final de curs ple de decisions més que deficients i amb un suport nul, l'inici del nou curs 2020-2021 ens deixa un panorama més lamentable encara. A un mes de començar el curs, la majoria de comunitats autònomes i llars desconeixien quines mesures s'implantarien, si es desdoblegarien les classes i cursos saturats, si es reforçarien les plantilles docents, de neteja, de menjador, quines infraestructures s'utilitzarien...

 

 

Hui dia, ja iniciat el curs, la llei establida per la Generalitat Valenciana ha sigut la del “salve's qui puga”. Si bé teòricament s'han establit mesures com la reducció del nombre d'alumnes/as per classe, els grups “bambolla”, l'obligació d'una distància interpersonal mínima, mesures d'higiene extra o les entrades, eixides i esbarjos “escalonats”, tot això ho han hagut de decidir docents especialistes en matemàtiques, física, educació física, anglés o llengua … sense cap mena de capacitació referent a tractaments ni gestions sanitàries: és necessari i urgent la incorporació de personal sanitari pertanyent a la Conselleria de Sanitat que ajude i coordine tot el procés.

 

 

La pregunta és, com les pretenen implementar? Amb instituts saturats amb fins a 30 alumnes per aula perquè no existeixen infraestructures per a més, amb docents que setmana a setmana superen de llarg les seues hores laborals establides amb treball extra no remunerat, amb uns nivells de sobreexplotació i precarietat incompatibles amb la conciliació familiar i laboral que tan sols aconsegueixen dificultar a les famílies les entrades i eixides dels seus fills i un llarg etcètera de problemes dels quals l'educació pública ja “gaudia” molt abans que la COVID-19 entrara en escena, com es pensa assumir les noves mesures? La resposta és clara, recaurà sobre els centres, el professorat i els pares i mares, mentre la Generalitat es llava les mans responsabilitzant a les famílies de l'estat de salut de les seues filles i fills.

 

 

La principal mesura, la baixada de la ràtio per aula fins a 23 alumnes per a infantil i primària i 25 alumnes per a secundària, deixa patent la manera en la qual la Generalitat Valenciana insulta la intel·ligència de la comunitat educativa. En primer lloc perquè només descarrega la ràtio 2 alumnes per aula en primària i 5 en secundària en els centres saturats (segons les dades de 2019 la ràtio mitjana en primària i infantil era de 20,6 alumnes i en secundària de 24,9). Però és que a més estem veient com la majoria d'instituts de secundària s'han vist obligats a impartir la meitat de les classes (amb assistència en dies alterns), reduint dràsticament la instrucció de l'alumnat que no el pot pagar fora de la institució pública: una altra tireta benintencionada per a un sistema que es dessagna. Això mostra com, els qui de nou pagaran els plats trencats d'aquesta gestió seran els col·legis i instituts més saturats i amb menors recursos, aquells on es matriculen els/les fills/es de la classe treballadora, que no compleixen les ràtios i que es veuen obligats a utilitzar la semipresencialitat per torns rotatoris a casa i en el centre a fi de suplir la falta de recursos humans i materials. Els instituts de secundària, que llarg temps arrere es van transformar en centres d'abandó escolar on rebutjar als fills i filles del proletariat més precari, veuran multiplicats els seus problemes per a abordar i evitar el “fracàs escolar”, igual que per a atendre a aquells/es alumnes amb necessitats educatives especials, és a dir, aquells/es que el capitalisme considera “no rendibles”, l'atenció dels quals recau quasi en exclusiva sobre l'ensenyament públic.

 

 

Les universitats valencianes, per part seua, han aplicat mesures arbitràries i clarament insuficients marcades per la imposició d'una política de “cost 0” que impedeix la necessària contractació de nou professorat i personal tècnic, el reforç dels raquítics Serveis de Prevenció o el dels imprescindibles serveis de neteja. La impossibilitat pressupostària per a desdoblegar grups de teoria i/o pràctiques limita les mesures a les recomanacions genèriques d'ús de la màscara en tot moment o manteniment d’1,5 m de distància interpersonal excepte per als laboratoris de pràctiques, autèntics generadors de contactes estrets. Contradictòriament, la presencialitat és obligatòria en la majoria de casos, això sí, en funció dels aforaments de les aules, imposant a professors/es i estudiants un absurd sistema que anomenen “dual” en què part de l'alumnat (si realment acudeix) atendrà la classe a l'aula mentre la resta ha de seguir la retransmissió de la mateixa en directe.

 

 

Amb encara menys ajudes, però amb les mateixes taxes i exigències per a l'alumnat, aquesta situació, sumada a l'atur i la precarietat galopants desencadenats per un capitalisme en crisi estructural aguditzada per la pandèmia de COVID-19, fa que molts fills i filles de la classe treballadora hagen hagut d'abandonar la seua formació universitària per no poder fer front als pagaments de les matrícules, taxes o despeses relacionades.

 

 

Totes aquestes mesures reflecteixen la ineficiència dels gestors polítics del capitalisme per a atendre les necessitats de la immensa majoria social, la seua total despreocupació per la situació del proletariat i el fallit model educatiu del capital. El sistema educatiu capitalista és tan sols una altra eina de la burgesia a fi d'inocular al proletariat amb la seua ideologia, de rebutjar i jerarquitzar als fills i filles de la classe treballadora dins de cadascuna dels ensenyaments en funció de les necessitats, treballs i funcions que el sistema productiu capitalista té assignat per a elles i ells, mentre introdueix ideologia burgesa a fi de combatre la consciència de classe i l'organització obrera, des de l'assignatura d'Història fins a assignatures relacionades amb el comportament en els centres de treball o l'emprenedoria empresarial, totes compleixen la seua funció.

 

 

El sistema educatiu no és més que el reflex de la fracció i agonitzant capitalisme i dels seus Estats, els qui ja abans de la COVID-19 i amb l'acceleració que aquesta ha provocat, veuen en els seus horitzons una altra crisi econòmica que no deixa de ser la cua de la mateixa crisi que ja vérem iniciar-se en 2008, i van aplanant el terreny a una nova ona de retallades socials que deixaran l'educació pública encara més precaritzada i sobresaturada del que ja hui dia està.

 

 

Davant aquesta situació, tots els partits polítics de l'arc parlamentari acatxaran el cap i reformularan lleis i mesures per a un “millor ensenyament”, pot ser que fins i tot un “Pacte Social per l'Educació”, però sense canviar la base, canviar-lo tot perquè res canvie. El sistema educatiu capitalista ens aboca a una vida de servitud intel·lectual i ideològica, així com a un individualisme i competitivitat contraris als interessos de la classe obrera i resta de sectors populars. Hem de combatre l'individualisme i la servitud amb una educació de classe, però de classe proletària, i per a això tan sols cap l'organització popular en els centres d'estudi, amb l'estudiantat en solidaritat amb el professorat i viceversa.

 

 

 

 

 

 

Organitza't contra l'educació capitalista i les seues mesures que ens aboquen a la malaltia i la ignorància!

 

 

 

Per un ensenyament al servei del poble treballador, exclusivament pública, científica i sense copagaments!

 

 

 

A 10 d'octubre de 2020

 

 

 

Comité Regional del Partit Comunista Obrer Espanyol (PCOE) a València

 

 

 

Partit Comunista dels Pobles d'Espanya (PCPE) Comité del País Valencià

 

 

 

Necessitem una altra educació per a una altra societat i una altra societat per a una altra educació”

 

 

 

Karl Marx

El sábado 26 de septiembre, en el municipio de San Miguel de Salinas , la organización del PCPE de la Vega Baja del Segura ha participado en el II Encuentro de Plataformas , organizaciones y asociaciones del País Valenciano en defensa de la Sanidad Pública.

Nuestra camarada Amma ha intervenido en nombre del Partido, exponiendo nuestras propuestas de defensa a ultranza de un modelo de Sanidad Pública al 100% y contra la privatización de nuestra sanidad, exigiendo el reforzar la sanidad pública valenciana, blindarla de recortes, aumentar los presupuestos y personal sanitario, mejorar la calidad de empleo y potenciar la atención primaria y la salud pública. Denunciamos la situación de indefensión y doble explotación en que se encuentra la clase obrera y los sectores más vulnerables ante las políticas de los diferentes gobiernos causantes de los procesos privatizadores como consecuencias del sistema capitalista opresor y explotador.

Exigimos recuperar lo privatizado en nuestra Comarca, recuperando para la gestión pública el departamento de Torrevieja, exigiendo a la Consellería la finalización del contrato a Ribera Salud-Centene Corporation.

Desde el PCPE hacemos un llamamiento a la unidad y organización de la clase obrera y los sectores populares, a las Plataformas y colectivos, para unir las luchas por UNA SANIDAD PÚBLICA, DE CALIDAD Y GRATUITA AL SERVICIO DEL PUEBLO TRABAJADOR. CONTRA LAS PRIVATIZACIONES Y LOS GOBIERNOS QUE LAS AMPARAN Y PERMITEN.

 

 

Orihuela, 26 de septiembre de 2020.

 

PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA - PCPE

ORGANIZACIÓN DE LA VEGA BAJA DEL SEGURA.

El próximo 25 de agosto de 2020 se cumple el 81 Aniversario del bombardeo fascista a la población civil del pueblo de Torrevieja. Una fecha de Memoria, Reconocimiento, Reivindicación y Lucha. En 1938, un 25 de agosto, a las 8:30 horas de la mañana, la aviación fascista italiana al servicio del dictador Franco, bombardeó a la población civil de Torrevieja. 19 muertos y una multitud de heridos regaron las calles de sangre, acabando con las vidas de niños y adultos.

Este 25 de agosto de 2020 marcado por la situación de restricciones sanitarias de movimiento por la pandemia del COVID 19, los y las comunistas del PCPE expresamos con este comunicado nuestro homenaje y  reconocimiento a las víctimas de este atentado criminal y a los cientos de torrevejenses encarcelados, fusilados y asesinados en las cárceles , cunetas y campos de concentración franquistas, exigiendo VERDAD-JUSTICIA Y REPARACIÓN para las víctimas del franquismo y seguir en la lucha contra la impunidad del franquismo y contra la continuidad del mismo bajo el palio de la Monarquía española y los gobiernos que la sustentan y aparan, exigiendo una verdadera Ley de Memoria Histórica Antifascista , Republicana y rupturista que permita política y jurídicamente la ilegalización y condena del franquismo y la Monarquía .

Para comprender la situación actual es necesario analizar el pasado, conocer nuestra propia historia, la historia del movimiento obrero y la historia de la heroica lucha de aquellos hombre y mujeres antifascistas, obreros y obreras que lucharon por una sociedad libre, sin explotación y sin clases.

La llamada “Transición española” y sus pactos de olvido traicionaron una vez más a estos luchadores y luchadoras, a las víctimas y a lo que representó su lucha antifascista, siendo producto de ello la actual impunidad del franquismo y de sus herederos.

El olvido, la traición, el revisionismo histórico y la continuidad de la impunidad siguen siendo la dinámica de actuación que se ha desarrollado desde los diferentes gobiernos existentes desde la muerte del dictador, dando así continuidad al franquismo a través de la monarquía borbónica y sus élites, con la complicidad de los partidos y gobiernos representantes de los intereses de la burguesía dominante y que hoy en día siguen defendiendo y legitimando la monarquía delincuente y corrupta, heredera del franquismo y representante de un sistema de explotación capitalista.

El PCPE seguimos manteniendo la lucha activa junto a los colectivos y asociaciones republicanas y de memoria histórica, junto a las víctimas y familiares, exigiendo al estado español:

 • La nulidad de la Ley de Amnistía de 1977.
 • La nulidad de los juicios sumarísimos del franquismo.
 • El reconocimiento jurídico por parte del estado de las víctimas del franquismo y del fascismo y las víctimas de la Transición española.
 • La condena institucional y jurídica del franquismo como régimen genocida y criminal como primer paso para acabar con la impunidad del franquismo y juzgar a los criminales y torturadores.
 • Derogación de la actual Ley de Memoria Histórica por ser una Ley de punto y final que sigue manteniendo la impunidad.
 • Elaboración de una Ley de Memoria Histórica antifascista y republicana que haga realidad los principios de VERDAD – JUSTICIA Y REPARACIÓN.
 • Localización y exhumación con intervención judicial de todas las fosas comunes existentes en el estado español.
 • Denunciar históricamente la llamada “Transición española” y a todos los sujetos que la hicieron posible, donde se engendraron los pactos de la vergüenza que dejaron en el olvido y traicionaron a todos aquellos y aquellas luchadoras republicanas/os, y sectores populares que dieron lo mejor de sus vidas por la defensa del régimen legalmente establecido, la república de trabajadores y trabajadoras.
 • Intensificar  la lucha contra la Monarquía y por la República.
 • A nivel municipal exigimos al Ayuntamiento de Torrevieja como institución:
 • El reconocimiento institucional y jurídico de las víctimas del bombardeo.
 • La condena institucional y jurídica del franquismo.
 • La ubicación de un monumento en homenaje y reconocimiento de las víctimas.

Hoy en día la lucha contra el fascismo continúa. Es prioritario en la etapa actual la articulación de un fuerte movimiento republicano y antifascista que confronte con el fascismo emergente y el actual sistema de dominación, creando las bases  para la construcción de un nuevo proyecto histórico para el estado español: la República Socialista , de carácter popular y confederal, donde la clase obrera y los sectores populares sean los sujetos directos en la toma del poder político, social y económico.

Hacemos un llamamiento a los colectivos, asociaciones, partidos políticos, a la clase obrera y a los sectores populares de la Vega Baja del Segura a la conformación de un frente republicano y antifascista, de lucha y de acción por la República popular y contra la Monarquía. La unidad y la organización nos hace fuertes.

 

NI OLVIDO NI PERDÓN

VERDAD- JUSTICIA Y REPARACIÓN

NO A LA CONSTITUCIÓN MONÁRQUICO-BURGUESA DE 1978. ABAJO LA MONARQUÍA.

POR LA REPÚBLICA SOCIALISTA Y EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS.

HOY COMO AYER, LA LUCHA CONTINÚA. NO PASARÁN.

POR EL FRENTE OBRERO Y POPULAR POR EL SOCIALISMO.

TU LUCHA DECIDE.

 

PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA – PCPE VEGA BAJA DEL SEGURA.

En Orihuela a 18 de agosto de 2020. 

Cerca de 300 personas se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento de Valencia este domingo 9 de agosto por la mañana para exigir el fin de la monarquía española y constituir una forma de estado republicana donde haya derecho de autodeterminación de los pueblos y naciones históricas. La fuga precipitada al extranjero del rey emérito Juan Carlos I por los indicios de su implicación en delitos económicos y financieros hace imprescindible una investigación a fondo del origen del patrimonio de la Casa Real.

La pancarta unitaria de las organizaciones políticas, sociales y sindicales convocantes tenía por consigna “Per la República” destacando tres propuestas de mínimos: procesos constituyentes, derecho a decidir y referéndum. Se ha leído un manifiesto que pedía la convocatoria de un referéndum para decidir la forma de estado entre monarquía o república, iniciar procesos constituyentes para acabar con la jefatura de estado monárquica y que las nacionalidades históricas ejerzan el derecho a decidir si se independizan o no.

El PCPE de Valencia ha tenido una nutrida presencia y se ha hecho notar animando la concentración con un megáfono coreando consignas como “Borbones ladrones, devolved los millones”, “No hay dos sin tres, República otra vez” o “El Borbón, a prisión”. También ha denunciado el maniobrerismo de la Casa Real para mantenerse en la absoluta impunidad que ha venido disfrutando desde su reconstitución bajo el ala del fascismo y que cuenta con la colaboración del gobierno socialdemócrata que hace todo lo posible para evitar que se abran causas penales en su contra.

La figura del rey vertebra la oligarquía española en torno a dos ejes principales: la unidad de España y el mantenimiento de los privilegios conseguidos y aumentados tras 38 años de dictadura a base de explotar hasta el extremo a la clase trabajadora. Los pactos de la transición dieron por válida una monarquía parlamentaria que aseguró la continuidad del poder político y económico del viejo régimen fascista remozado en democracia burguesa. En esos pactos uno de los elementos imprescindibles fue la impunidad del rey. Otros fueron la impunidad de los crímenes de la dictadura y el mantenimiento de las corruptas estructuras de poder dando leves retoques democráticos para poder integrarse en la Comunidad Económica Europea y luego en la Unión Europea.

El PCPE propone una República Socialista de Carácter Confederal sin pasar por un referéndum. Para ello hay que conseguir amplias movilizaciones populares para que procesen a los Borbones, se les obligue a devolver todo el dinero robado a lo largo de las décadas que han ostentado el poder y se lleve a cabo una investigación transparente de sus responsabilidades penales y políticas.

El objetivo es acabar con la monarquía en un amplio y profundo proceso político que acabe también con el capitalismo dando lugar a una República Socialista dirigida por la clase trabajadora.

¡Fuera los Borbones, abajo la monarquía!

¡Por la República Socialista de Carácter Confederal!

¡Por el derecho de autodeterminación de los pueblos!

PCPE-València

En Valencia, lunes 10 de Agosto de 2020.

 

 

Concentració per la República al centre de València

Prop de 300 persones s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament de València aquest diumenge 9 d'agost al matí per exigir la fi de la monarquia espanyola i constituir una forma d'estat republicana on hi haja dret d'autodeterminació dels pobles i nacions històriques. La fugida precipitada a l'estranger del rei emèrit Joan Carles I pels indicis de la seva implicació en delictes econòmics i financers fa imprescindible una investigació a fons de l'origen del patrimoni de la Casa Reial.

La pancarta unitària de les organitzacions polítiques, socials i sindicals convocants tenia per consigna "Per la República" destacant tres propostes de mínims: processos constituents, dret a decidir i referèndum. S'ha llegit un manifest que demanava la convocatòria d'un referèndum per decidir la forma d'estat entre monarquia o república, iniciar processos constituents per acabar amb la figura de cap d'estat monàrquic i que les nacionalitats històriques exerceixen el dret a decidir si s'independitzen o no.

El PCPE de València ha tingut una nodrida presència i s'ha fet notar animant la concentració amb un megàfon corejant consignes com "Borbons lladres, torneu els milions", "No hi ha dos sense tres, República una altra vegada" o "El Borbó, a la presó". També ha denunciat les intrigues de la Casa Reial per mantenir-se en l'absoluta impunitat que ha vingut gaudint des de la seva reconstitució sota l'ala del feixisme i que compta amb la col·laboració del govern socialdemòcrata que fa tot el possible per evitar que s'obrin causes penals al seu contra.

La figura del rei vertebra l'oligarquia espanyola al voltant de dos eixos principals: la unitat d'Espanya i el manteniment dels privilegis aconseguits i augmentats després de 38 anys de dictadura a força d'explotar fins a l'extrem a la classe treballadora. Els pactes de la transició van donar per vàlida una monarquia parlamentària que va assegurar la continuïtat del poder polític i econòmic del vell règim feixista restaurat en democràcia burgesa. En aquests pactes un dels elements imprescindibles va ser la impunitat del rei. Uns altres van ser la impunitat dels crims de la dictadura i el manteniment de les corruptes estructures de poder donant lleus retocs democràtics per poder integrar-se en la Comunitat Econòmica Europea i després a la Unió Europea.

El PCPE proposa una República Socialista de Caràcter Confederal sense passar per un referèndum. Per això cal aconseguir amples mobilitzacions populars perquè processen als Borbons, se'ls obligue a tornar tots els diners robats al llarg de les dècades que han ostentat el poder i es porte a terme una investigació transparent de les seves responsabilitats penals i polítiques.

L'objectiu és acabar amb la monarquia en un ampli i profund procés polític que acabe també amb el capitalisme donant lloc a una República Socialista dirigida per la classe treballadora.

Fora els Borbons, fora la monarquia!

Per la República Socialista de Caràcter Confederal!

Pel dret d'autodeterminació dels pobles!

PCPE-València

A València, dilluns 10 d'Agost de 2020.

 

 

 

 

Este 6 de Agosto en Alacant, se ha realizado una concentración de repudio a la Monarquía Española, y al régimen heredado del franquismo plasmado en la Constitución de 1978, y que mantenía a salvo a la oligarquía fascista, que pasaba a ser demócrata de toda la vida. El acto de protesta ha sido convocado por varias organizaciones, entre las que estamos el PCPE y la JCPE, consiguiendo que más de 200 voces hayan hecho vibrar la ciudad en la entrada a la Playa del Postiguet, y junto al puerto de Alacant, último reducto republicano y que sufrió sanguinarios bombardeos fascistas en 1939. Lemas como “el virus más letal: monarquía y capital”, “Borbones fuera, república obrera!”, “Fora! Fora! Fora! La monarquía española”, “Visca la lluita de classe obrera” junto con otros han sido una contante. El PCPE y la JCPE, llamamos a mantener en alto las banderas de la clase obrera, no admitimos que desde los aparatos de propaganda del estado y de medios privados se esté poniendo una venta a las y los trabajadores, y nos quieran hacer ver que es una cuestión de “incontinencia sexual y de malas amistades”, lo que es la mayor crisis social e institucional del Estado Español. Para empezar desde el PCPE exigimos “que Juan Carlos de Borbón sea sometido a investigación judicial exhaustiva, y que se averigüe el origen de una fortuna que se estima ronda la cifra de 2.000 millones de euros, que en ningún caso, ni Felipe VI ni Juan Carlos I, han manifestado la más mínima intención de renunciar a ella y devolverla a las arcas públicas. Ya con fecha del 10 de junio, en un comunicado, el PCPE exigía la prisión preventiva de Juan Carlos por riesgo de fuga; lo que está ocurriendo hoy demuestra que nuestro Partido estaba haciendo un análisis correcto de la situación. Ante la crisis que ya estaba en ciernes y la que ya tenemos encima con el COVID19 no es momento para ser tibios en nuestras reivindicaciones. El objetivo no puede ser tumbar tan sólo a la monarquía, como no lo fué por los que nos precedieron en la lucha durante la guerra y durante la dictadura fascista, del cuál el Reino de España es heredero directo. El objetivo es tumbar al capitalismo y construir el Socialismo, no engañamos y sí, por supuesto de paso llevar al basurero de la historia toda su tradicionalísima procesión de reyes, reinas, príncipes, infantas, obispos, monjas, curas, señoritos, proxenetas y cayetanos y cayetanas de los pueblos de España. “Si los reyes de España supieran la paliza se van a llevar….” De tu lucha decide hacer que la canción se haga verbo. ¡VIVA LA LUCHA DE CLASE OBRERA!

LA PRIVATIZACIÓN MATA

 

¡¡¡Nunca más muertes evitables!!!

 

¡¡¡Cuando el lucro entra por la puerta la salud salta por la ventana!!!

 

FUERA LAS EMPRESAS DE LA SANIDAD

 

NECESITAMOS un Sistema Nacional de Salud (SNS) al servicio del pueblo trabajador. La contradicción entre sanidad pública y privada no es reconciliable porque el ánimo de lucro, la salud entendida como oportunidad de negocio, es intrínsecamente incompatible con las funciones que este servicio público esencial debe prestar:

 

 • La privatización sanitaria en el Estado español fue trazada en tiempos del PSOE de Felipe González: el Informe de la Comisión Abril (1991), cuyos miembros tenían intereses directos en la sanidad privada y/o el negocio farmacéutico y presidida por el banquero y político franquista Fernando Abril Martorell, contenía 64 “recomendaciones” que marcaban la senda privatizadora del sistema público de salud.

 

 • La Ley 15/97 de “nuevas formas de gestión del SNS” abre, por primera vez en nuestro país, la posibilidad de que empresas privadas gestionen hospitales financiados con fondos públicos. Fue aprobada con los votos a favor de PP, PSOE, CiU, PNV y CC. Actualmente, ninguno de los partidos de la “izquierda” institucional lleva la derogación de la Ley 15/97 en sus programas.

 

 • El coste final para las arcas públicas de los hospitales de gestión privada resultantes de la Ley 15/97 puede ser hasta 4 veces superior al del modelo tradicional de gestión pública directa.

 

 • La introducción del ánimo de lucro en la gestión sanitaria incrementa la mortalidad hospitalaria un 2% en pacientes adultos, un 8% en pacientes crónicos, y un 9,5% en recién nacidos/as.

 

 • El modelo de concesión sanitaria ha fracasado estrepitosamente en todo el mundo. El Hospital de Alzira quebró en 2003 y le costó 69,3 millones de € a la sanidad pública. En 2018 la prestigiosa publicación British Medical Journal publicó un contundente Editorial titulado “Fracaso de la Iniciativa de Financiación Privada: era predecible y se predijo”.

 

 • El 15% de la población de nuestro país origina el 80% del gasto sanitario. Son los pacientes “no rentables”: ancianos, pensionistas, enfermos crónicos y pobres. El copago (repago) alejaría del sistema sanitario fundamentalmente a estos pacientes.

 

 • Esas/os pacientes “no rentables” son fuente de negocio en el precarizado sector sociosanitario. Las residencias de ancianas/os facturaron 4.500 millones de € en 2018. El 75% de las plazas son privadas en manos de fondos de inversión. Sin embargo, el 41% de sus ingresos proceden de financiación pública. Más de dos tercios de las muertes por COVID-19 en España se produjeron en residencias de ancianas/os.

 

 • En junio de 2019 cerca de 700.000 personas esperaban una operación y unas 2.400.000 la primera cita con un/a especialista. Las listas de espera sanitaria, tanto quirúrgicas como diagnósticas, no sólo matan sino que, además, privatizan: entre 2006 y 2016 se incrementó en un 32% el número de quienes han contratado un seguro privado.

 

 • La sanidad privada, cuyos hospitales se nutren en más de un 60% de los conciertos con la pública, se ha borrado durante la pandemia por COVID-19 en el Estado español: en lugar de poner sus medios a disposición, han cerrado centros y servicios, realizado ERTES,... Sólo han colaborado previo suculento pago por servicio, aprovechando la emergencia sanitaria para continuar parasitando el sistema sanitario público.

 

El PCPE llama a luchar por una sanidad, servicios sociosanitarios e industria farmacéutica íntegramente públicos, sin copagos y universales, que tengan como objeto la protección, promoción y restauración de la salud individual y colectiva así como la prestación profesional de los cuidados de ancianas/os y dependientes, para toda la clase trabajadora nativa o inmigrante sin exclusión.

El próximo 3 de julio tiene parada en Benidorm, la esperpéntica gira de los reyes por su Reino. Desde el PCPE, nada más conocer la parada y fonda borbónica por la Marina Baixa, comunicamos a la Subdelegación del Gobierno en Alacant una concentración con carácter de urgencia. La respuesta de esta, en vez de velar por los derechos “democráticos de reunión y de libertad de expresión” que es lo que tanto cacarea el “gobierno más progresista” de todos los tiempos, ha sido alegar que, como no se ha cumplido el plazo en la presentación de la comunicación, se prohíbe realizarla.

Así, de facto y con un mero tramité burocrático, queda anulado el derecho a reunión y de libertad de expresión. ¿Alguien duda que estos derechos en el capitalismo son una quimera para el pueblo trabajador?

Denunciamos la visita de la casa real como una operación de maquillado de los Borbones, a la que no se le permite que se vea enfangada por la respuesta popular de los pueblos y ciudades por donde su hedor transcurra. Para ello no dudan en hacerlas de espaldas al pueblo, el único y verdadero soberano, y tampoco en asegurarse un público fiel en las visitas, y ya solo les falta que regalen bocadillo y una banderita, como en tiempos de la dictadura fascista lo hacían a la hora de los desfiles militares y visitas del tirano Franco.

Simplemente es dictatorial alegar por parte de la Subdelegación del gobierno que no hay motivo de emergencia, y es una muestra más de los estrechos límites de las formalidades burguesas en tiempos de crisis.

El rey Felipe VI aprovechó hipócritamente el confinamiento para tratar de lavar su desprestigiada imagen, anunciando que pensaba renunciar a una mínima parte de la herencia del delincuente de su padre, el Borbón emérito. Pensó, lo hago ahora que no pueden salir a manifestarse, y resulta que el gobierno de coalición PSOE/UP, sigue con la misma táctica para acallar las voces de un pueblo que exige justicia y reparación, también ante la injustificable fortuna de cerca de 2.000 millones de euros que se le calculan al heredero de Franco, el Borbón conocido por el apodo de Juan Carlos I.

Desde el PCPE llamamos a luchar por la República Socialista de Carácter Confederal y a poner fin definitivamente a la monarquía.

El 20 de Junio el PCPE y la JCPE realizó una concentración en defensa de la sanidad pública en la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela.

A esta concentración se sumaron otras organizaciones y colectivos como Red roja y el Ateneo Viento del Pueblo de Orihuela.

Al acto acudieron en torno a 50 personas, siendo ésta, la primera manifestación pública desde el fin de la cuarentena. El PCPE muestra así su iniciativa para organizar a la clase obrera y ser la herramienta de ésta para conseguir el objetivo de dinamitar el estado burgués y plantear el socialismo como una salida a la barbarie capitalista. Del mismo modo, canalizamos nuestros esfuerzos de lucha en la calle, conscientes de las limitaciones impuestas por el parlamentarismo. 

Bajo una gran pancarta en la que se exigía más recursos y más personal para la sanidad pública, se corearon consignas a favor de lo público frente a las privatizaciones y se exigió la derogación inmediata de la ley 15/97. 

Esta acción se enmarca dentro de la campaña que ha diseñado el PCPE Baix Segura en favor de la Sanidad Pública sobre todo teniendo en cuenta que en nuestra comarca es una de las más castigadas en cuanto a falta de inversión por habitante en materia de sanidad. A lo que se suma el caso del Hospital de Torrevieja gestionado por Ribera Salud, y que luchamos para su reversión en hospital 100% público.

Solo el pueblo organizado salva al pueblo

La crisis capitalista que la paguen los ricos

¡Viva la lucha de la clase obrera!

 

 

EL PCPE y su juventud asistimos a la concentración por la defensa de la Sanidad Pública el día 20 de junio frente al Centro de Salud Tomás Ortuño de Benidorm.

A la convocatoria, organizada por el partido, asistió gente del barrio, siendo alrededor de 40 personas. Se corearon consignas en las que se exigía una sanidad pública y de calidad, como también se denunció el deterioro y privatización que está sufriendo actualmente. 

Finalmente, el manifiesto denunció la complicidad del gobierno en el desmantelamiento progresivo de la Sanidad Pública. Se explicaron nuestras propuestas y se exigió la derogación inmediata de la ley 15/97.