[Alacant] Crònica de l’exposició de JKAL i xerrada sobre els orígens del sionisme

Jun 19, 2024 | País Valencià, País Valencià

Aquest divendres 14 de juny, el Comitè Anti OTAN de l´Alacantí va organitzar en el Centre Social Acontracorrent l’exposició “PaZlestina” de l’autor JkAL i la xerrada per part de Julián Jiménez sobre la història del sionisme.

La xerrada va situar els orígens colonialistes del sionisme des dels seus inicis a la fi del segle XIX. L’ocupació i el genocidi del poble palestí han estat la pràctica del sionisme al llarg de la seua història.

Entendre els seus orígens permet no caure en el discurs dels mitjans de propaganda del capital que equiparen el “terrorisme” de les organitzacions de la resistència amb el genocidi de l’entitat sionista, així com defensar que l’única alternativa possible per a resoldre el conflicte és l’alliberament de la totalitat del territori palestí, amb un únic estat des del riu Jordà fins a la mar Mediterrània i amb capital a Jerusalem.

La lluita del poble palestí és la lluita de tots els pobles que resisteixen dia a dia contra l’imperialisme i el sionisme, l’heroïcitat de tot un poble convençut que la seua resistència és l’única possibilitat d’existir està per damunt d’un genocidi permés i promocionat pels EUA, Gran Bretanya i la Unió Europea.

Visca la lluita del poble palestí!

CRÓNICA EXPOSICIÓN JKAL Y CHARLA SOBRE LOS ORÍGENES DEL SIONISMO

El pasado viernes 14 de junio, el Comité Anti OTAN de l´Alacantí organizó en el Centre Social Acontracorrent la exposición “PaZlestina” del autor JkAL y la charla por parte de Julián Jiménez sobre la historia del sionismo. 

La charla situó los orígenes colonialistas del sionismo desde sus inicios a finales del siglo XIX. La ocupación y el genocidio del pueblo palestino han sido la práctica del sionismo a lo largo de su historia.

Entender sus orígenes permite no caer en el discurso de los medios de propaganda del capital que equiparan el “terrorismo” de las organizaciones de la resistencia con el genocidio de la entidad sionista, así como defender que la única alternativa posible para resolver el conflicto es la liberación de la totalidad del territorio palestino, con un único estado desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo y con capital en Jerusalén.

La lucha del pueblo palestino es la lucha de todos los pueblos que resisten día a día contra el imperialismo y el sionismo, la heroicidad de todo un pueblo convencido de que su resistencia es la única posibilidad de existir está por encima de un genocidio permitido y promocionado por los EE. UU., Gran Bretaña y la Unión Europea.

¡Viva la lucha del pueblo palestino!