Castelló: Crònica de l’acte en defensa de les pensions públiques

May 22, 2017 | País Valencià

 

 

Crònica de l’acte en defensa de les pensions públiques

Amb una nombrosa assistència, el dissabte 20 de maig s’ha celebrat a Castelló l’acte en defensa de les pensions públiques, organitzat pel PCPE i la seua joventut.

Ha presentat el camarada Kevin Álvarez, responsable polític del Partit a Castelló, que ha plantejat l’interès del capital en convertir les pensions en un negoci més. També ha saludat, en nom del PCPE, la recent constitució de la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques.

A continuació han intervingut dos companys del col·lectiu d’estibadors del port de Castelló, que han exposat la situació actual del conflicte, després de la convalidació pel Congrés, el passat dijous, del Decret Llei del govern. Han afirmat que, malgrat tot, «no estan morts» i han reiterat la disposició a lluitar per a que, qui vinga darrere, tinga les mateixes condicions que les treballadores i treballadors de l’estiba actuals.

El camarada Santiago Castillo, responsable de moviment obrer, ha parlat sobre la necessitat de unitat de la classe obrera, en defensa dels interessos comuns com a classe, per damunt de sigles. La unitat de classe és necessària i possible i eixa és la raó de ser dels Comitès per a la Unitat Obrera, un projecte per a la nostra classe al que les i els comunistes donem suport.

Finalment, ha intervingut Quim Boix, secretari general de la Unió Internacional de Sindicats de Jubilats i Pensionistes de la Federació Sindical Mundial, organització que, ha recordat, no rep subvencions estatals, a diferència d’altres estructures sindicals. També ha fet un repàs a la història de la FSM des de la seua fundació l’any 1945.

Al llarg de la seua intervenció ha insistit en anar a l’arrel del problema de les pensions i de tots els que afecten a la nostra classe, que és el capitalisme, un sistema que cal derrotar, com ara fa 100 en la Revolució d’Octubre. Va recordar com va ser a l’URSS on, per primera vegada, es va generalitzar el dret a una pensió.

Va criticar el Pacte de Toledo i les successives retallades de les pensions, que vulneren el dret a les pensions com a un bé públic i col·lectiu que hauria d’estar assegurat per l’estat, algunes d’elles amb el suport del sindicalisme del sistema. També va destacar el paper de la UE i les seues directrius en l’atac als drets de la classe treballadora, entre ells el dret a les pensions.

Va donar també dades sobre com seria possible una vida digna arreu del món, però el problema és el sistema capitalista, el genocida més respectat del món.

És necessària la lluita, va dir, perquè és amb la lluita com es desenvolupa la consciència de classe. Cal organitzar-se i lluitar, per això va saludar la constitució de plataformes i mobilitzacions com les 18 de maig a nombroses ciutats de l’estat.

Després de la seua intervenció ha tingut lloc un animat debat, on han aparegut idees sobre com caldria finançar el sistema públic de pensions. Ha tancat l’acte el camarada Quim Boix, que ha agraït als companys de l’estiba la seua intervenció i a l’Espai La Flama la cessió del local per a l’acte.

 

Crónica del acto en defensa de las pensiones públicas

Con una numerosa asistencia, el sábado 20 de mayo se ha celebrado en Castellón el acto en defensa de las pensiones públicas, organizado por el PCPE y su juventud.

Ha presentado el camarada Kevin Álvarez, responsable político del Partido en Castellón, que ha planteado el interés del capital en convertir las pensiones en un negocio más. También ha saludado, en nombre del PCPE, la reciente constitución de la Plataforma en defensa de las Pensiones Públicas.

A continuación han intervenido dos compañeros del colectivo de estibadores del puerto de Castellón, que han expuesto la situación actual del conflicto, tras la convalidación por el Congreso, el pasado jueves, del Decreto Ley del gobierno. Han afirmado que, sin embargo, «no están muertos» y reiteraron la disposición a luchar para que, quien venga detrás, tenga las mismas condiciones que las trabajadoras y trabajadores de la estiba actuales.

El camarada Santiago Castillo, responsable de movimiento obrero, ha hablado sobre la necesidad de unidad de la clase obrera, en defensa de los intereses comunes como clase, por encima de siglas. La unidad de clase es necesaria y posible y esa es la razón de ser de los Comités para la Unidad Obrera, un proyecto para nuestra clase en el que las y los comunistas apoyamos.

Finalmente, ha intervenido Quim Boix, secretario general de la Unión Internacional de Sindicatos de Jubilados y Pensionistas de la Federación Sindical Mundial, organización que, recordó, no recibe subvenciones estatales, a diferencia de otras estructuras sindicales. También ha hecho un repaso a la historia de la FSM desde su fundación en 1945.

A lo largo de su intervención ha insistido en ir a la raíz del problema de las pensiones y de todos los que afectan a nuestra clase, que es el capitalismo, un sistema que hay que derrotar, como hace 100 en la Revolución de octubre. Recordó como fue al URSS donde, por primera vez, se generalizó el derecho a una pensión.

Criticó el Pacto de Toledo y los sucesivos recortes de las pensiones, que vulneran el derecho a las pensiones como un bien público y colectivo que debería estar asegurado por el estado, algunas de ellas con el apoyo del sindicalismo del sistema. También destacó el papel de la UE y sus directrices en el ataque a los derechos de la clase trabajadora, entre ellos el derecho a las pensiones.

Dio también datos sobre cómo sería posible una vida digna en todo el mundo, pero el problema es el sistema capitalista, el genocida más respetado del mundo.

Es necesaria la lucha, dijo, porque es con la lucha como se desarrolla la conciencia de clase. Hay que organizarse y luchar, por eso saludó la constitución de plataformas y movilizaciones como las 18 de mayo en numerosas ciudades del estado.

Tras su intervención ha tenido lugar un animado debate, donde han aparecido ideas sobre cómo habría que financiar el sistema público de pensiones. Ha cerrado el acto el camarada Quim Boix, que ha agradecido a los compañeros de la estiba su intervención y en el Espacio La Flama la cesión del local para el acto.