Crónica del acto del 18 de Julio en Castellón: ¡Fuera símbolos fascistas!

Jul 21, 2017 | País Valencià

 

Crònica de l’acte Fora símbols feixistes

El dimarts 18 de juliol va tindre lloc a Castelló, al local de l’A.J. La Cosa Nostra, l’acte «Fora símbols feixistes», organitzat pel PCPE i la J-PCPE, amb motiu del Dia de la Resistència Antifeixista en el 81 aniversari del colp d’estat.

Va presentar l’acte Maite Plazas, responsable d’organització de la Joventut del PCPE a les comarques de Castelló. A continuació va intervindre Joan Miquel Palomar, membre del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló (GRMH), que va fer una documentada relació dels símbols franquistes que encara perduren a les comarques del nord del País Valencià, especialment a la capital, tant de monuments i plaques com al nomenclàtor de vies públiques. També va exposar les actuacions que des del GRMH es fan per aconseguir la seua retirada.

Es va referir especialment a la creu existent al Parc Ribalta de Castelló, erigida als anys 40 per les autoritats franquistes en homenatge als morts del bàndol revoltat durant la guerra, els «Caídos por Dios y por España». Es tracta, per tant, d’un símbol franquista, sense cap valor artístic, que porta en peu més de set dècades i que hauria de ser eliminat definitivament, com la resta d’aquesta simbologia.

Seguidament, va intervindre Paco Tendero, responsable d’organització del PCPE a Castelló, que va començar informant de l’acte en solidaritat amb les preses palestines que tindrà lloc el dilluns 24. Va reiterar també la solidaritat amb el poble veneçolà en la seua lluita contra l’imperialisme i la reacció interna i va manifestar el desig del PCPE de que l’Assemblea Constituent supose un important avanç cap al poder popular i el socialisme.

Va centrar la seua intervenció en desmuntar els mites i mentides de la Transició, que va suposar un canvi en la forma de dominació de la mateixa classe que havia provocat la guerra. Finalment, va parlar dels defectes i insuficiències de la coneguda com a Llei de Memòria Històrica, que no permès la justícia i reparació a les víctimes, però si la continuïtat de la simbologia franquista.

Finalment, es van projectar dos vídeos, un amb imatges de la Transició i altre amb testimonis de persones de Castelló. Al llarg de les intervencions, es projectaven imatges de diversos símbols que segueixen als carrers.

Després de les intervencions, va tindre lloc un animat col·loqui.

El PCPE i la seua Joventut agraeixen la col·laboració de l’A. J. La Cosa Nostra per la cessió del local, i del company Joan Miquel Palomar per la seua intervenció.

 

Crónica del acto Fuera símbolos fascistas

El martes 18 de julio tuvo lugar en Castellón, en el local del A.J. La Cosa Nostra, el acto «Fuera símbolos fascistas», organizado por el PCPE y la J-PCPE, con motivo del Día de la Resistencia Antifascista en el 81 aniversario del golpe de estado.

Presentó el acto Maite Plazas, responsable de organización de la Juventud del PCPE en las comarcas de Castellón. A continuación intervino Joan Miquel Palomar, miembro del Grupo para la Investigación de la Memoria Histórica de Castellón (GRMH), que hizo una documentada relación de los símbolos franquistas que aún perduran en las comarcas del norte del País Valenciano, especialmente en la capital, tanto de monumentos y placas como en el nomenclátor de vías públicas. También expuso las actuaciones que desde el GRMH se hacen para conseguir su retirada.

Se refirió especialmente a la cruz existente en el Parque Ribalta de Castellón, erigida en los años 40 por las autoridades franquistas en homenaje a los muertos del bando sublevado durante la guerra, los “Caídos por Dios y por España”. Se trata, por tanto, de un símbolo franquista, sin ningún valor artístico, que lleva en pie más de siete décadas y que debería ser eliminado definitivamente, como el resto de esta simbología.

Seguidamente, intervino Paco Tendero, responsable de organización del PCPE en Castellón, que comenzó informando del acto en solidaridad con las presas palestinas que tendrá lugar el lunes 24. Reiteró también la solidaridad con el pueblo venezolano en su lucha contra el imperialismo y la reacción interna y manifestó el deseo del PCPE de que la Asamblea Constituyente suponga un importante avance hacia el poder popular y el socialismo.

Centró su intervención en desmontar los mitos y mentiras de la Transición, que supuso un cambio en la forma de dominación de la misma clase que había provocado la guerra. Finalmente, habló de los defectos e insuficiencias de la conocida como Ley de Memoria Histórica, que no permitido la justicia y reparación a las víctimas, pero si la continuidad de la simbología franquista.

Finalmente, se proyectaron dos vídeos, uno con imágenes de la Transición y otro con testimonios de personas de Castellón. A lo largo de las intervenciones, se proyectaban imágenes de varios símbolos que siguen en las calles.

Tras las intervenciones, tuvo lugar un animado coloquio.

El PCPE y su Juventud agradecen la colaboración de la A. J. La Cosa Nostra por la cesión del local, y del compañero Joan Miquel Palomar por su intervención.