Crónica Primero de Mayo en Castellón

May 3, 2017 | País Valencià

 

EL PCPE I ELS CJC PARTICIPEN AL 1r DE MAIG A CASTELLÓ

El PCPE i els CJC hem estat presents en totes les convocatòries pel 1r de maig que ha tingut lloc a les comarques del nord del País Valencià.

Des de primera hora del matí, dos camarades han participat en el muntatge de l’escenari i de tot el que calia per a l’acte final de la manifestació convocada per la Coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa (CRTR), de la que el PCPE i els CJC formen part.

Més tard, diversos militants del PCPE i els CJC han assistit a la concentració convocada a Vila-real pel col·lectiu Cadires de la Fam. El responsable d’organització del PCPE ha fet una intervenció exposant la posició del Partit en aquest 1r de maig. A continuació, la responsable d’organització dels CJC ha plantejat què són els CUO i ha invitat a assistir a l’acte que tindrà lloc el dissabte 6 de maig, on el responsable de moviment obrer de la cèl·lula i membres del CUO de l’Alacantí exposaran detalladament el projecte, amb l’objectiu que prompte puguem tindre un CUO a la Plana.

A les 11 h començava la manifestació de Vinaròs, a la que el PCPE i els CJC han participat, distribuint l’octaveta per aquest 1r de maig. A la mateixa hora, a Castelló, hem estat presents a l’inici de la manifestació de CCOO i UGT, per a repartir l’octaveta i la propaganda l’acte sobre els CUO del dissabte 6.

Finalment, a les 12 hores, hem participat a la manifestació de la CRTR, el lema de la qual era «Ni esclaves del capital ni submises del pacte social», la que han assistint centenars de manifestants, amb bloc propi i amb nombrosa presència de militants i simpatitzants. Crits com ara «Que visca la lluita de la classe obrera», «Nativa o estrangera, la mateixa classe obrera», «no hi ha altra manera, o amb la patronal o amb la classe obrera», o «Sí hi ha solució: eixida de l’OTAN, de l’euro i de la Unió» s’han escoltat als carrers de Castelló. També «Fora feixistes dels nostres barris», en passar per un local freqüentat per individus d’aquesta ideologia.

Al final de la manifestació, s’ha llegit el manifest, de marcat caràcter anticapitalista i contrari al pacte social. Ha continuació ha començat una jornada de confraternitat obrera, amb música, Fira d’Entitats i un dinar al carrer -paella vegetariana- per a desenes de persones, en l’elaboració del qual la militància del Partit i la Joventut han tingut un paper destacat.

En resum, una intensa jornada de lluita, que ha contribuït a anar trencant el clima de desmobilització imperant, al que la militància dels CJC i el PCPE han participat activament, col·laborant al seu bon resultat.

 

EL PCPE Y LOS CJC PARTICIPAN EN EL 1o DE MAYO EN CASTELLÓN

El PCPE y los CJC hemos estado presentes en todas las convocatorias por el 1 de Mayo que han tenido lugar en las comarcas del norte del País Valenciano. Desde primera hora de la mañana, dos camaradas han participado en el montaje del escenario y de todo lo necesario para el acto final de la manifestación convocada por la Coordinadora Repartimos el Trabajo y la Riqueza (CRTR), de la que el PCPE y los CJC forman parte.

Más tarde, varios militantes del PCPE y los CJC han asistido a la concentración convocada en Vila-real por el colectivo Sillas del Hambre. El responsable de organización del PCPE ha hecho una intervención exponiendo la posición del Partido en este 1o de mayo. A continuación, la responsable de organización de los CJC ha planteado qué son los CUO y ha invitado a asistir al acto que tendrá lugar el sábado 6 de mayo, donde el responsable de movimiento obrero de la célula y miembros del CUO de L’Alacantí expondrán detalladamente el proyecto, con el objetivo de que pronto podamos tener un CUO en la Plana.

A las 11 h comenzaba la manifestación de Vinaròs, en la que el PCPE y los CJC han participado, distribuyendo la octavilla para este 1 de Mayo. A la misma hora, en Castellón, hemos estado presentes al inicio de la manifestación de CCOO y UGT, para repartir la octavilla y la propaganda del acto sobre los CUO del sábado 6.

Finalmente, a las 12 horas, hemos participado en la manifestación de la crtra, el lema era «Ni esclavas del capital ni sumisas del pacto social», la que han asistiendo cientos de manifestantes, con bloque propio y con numerosa presencia de militantes y simpatizantes. Gritos como «Que viva la lucha de la clase obrera», «Nativa o  extranjera, la misma clase obrera», «no hay otra manera, o con la patronal o con la clase obrera”, o “Sí hay solución: salida de la OTAN, del euro y de la Unión »se han escuchado en las calles de Castellón. También «Fuera fascistas de nuestros barrios», al pasar por un local frecuentado por individuos de esta ideología.

Al final de la manifestación, se ha leído el manifiesto, de marcado carácter anticapitalista y contrario al pacto social. Ha continuación ha comenzado una jornada de confraternidad obrera, con música, Feria de Entidades y una comida en la calle -paella vegetariana- para decenas de personas, en cuya elaboración la militancia del Partido y la Juventud han tenido un papel destacado.

En resumen, una intensa jornada de lucha, que ha contribuido a ir rompiendo el clima de desmovilización imperante, al que la militancia de los CJC y el PCPE han participado activamente, colaborando a su buen resultado.