El PCPE de L’Alacantí celebra el Míting Final de Campanya en Sant Vicent del Raspeig

Jun 28, 2016 | País Valencià

[Castellano bajo]

El passat Dijous 23 de juny a partir de les 19.30 hores el Partit Comunista dels Pobles d’Espanya (PCPE) va celebrar a la Plaça Hort dels Lleons de Sant Vicent del Raspeig el Míting de tancament de la campanya per a les Eleccions Generals del diumenge 26. A l’acte van intervenir els camarades Jordi, veí del poble, per part dels Col·lectius de Joves Comunistes (CJC) i Felip Vicedo, cap de llista del PCPE per la circumscripció provincial d’Alacant.

El camarada dels CJC va exposar amb meridiana claredat la situació d’atur, sobreexplotació i exclusió del sistema educatiu superior que pateix la joventut d’extracció obrera i popular, amb taxes d’atur entorn del 50% i presa fàcil del treball gratuït amb l’excusa de les pràctiques formatives de formació professional o universitària. La joventut obrera, que mai va tindre un accés massiu a l’educació superior, és ara definitivament expulsada de la Universitat per l’increment de les taxes universitàries que, en alguns casos, pot superar el 100%. En el seu relat, el camarada va vincular en tot moment la situació de precarietat i pobresa que viu la joventut treballadora al sistema d’explotació capitalista, cridant a la seua superació per via revolucionària.

Per la seua banda, el camarada Felip va delimitar nítidament la proposta del PCPE, dirigida a la transformació revolucionària de la societat i a la construcció del socialisme, de la de l’oportunisme polític agrupat en “Unidos Podemos” (“A la Valenciana” al País Valencià), que només pretén gestionar un capitalisme que ja no té res a oferir a la classe treballadora llevat precarietat, misèria i guerra imperialista. Com a prova d’això, el ponent va demanar als/les assistents que reflexionaren sobre la gestió durant l’últim any per part dels anomenats “governs de progrés”, tant en l’àmbit local com autonòmic, així com del govern de Syriza a Grècia en l’àmbit estatal. El Partit Comunista, l’única expressió del qual a l’Estat Espanyol és el PCPE, com a principal eina emancipadora per a la classe obrera i el poble treballador, presenta un programa de transició revolucionària del capitalisme al socialisme, que el ponent va desgranar breument, basat en la nacionalització de tota la banca i dels sectors estratègics de l’economia per assentar les bases materials que sustenten els serveis sanitaris, educatius i socials exclusivament públics i planificats per a la resolució dels problemes que la classe treballadora viu diàriament. La sortida de l’Estat Espanyol de totes les unions imperialistes, Unió Europea, Euro i OTAN és innegociable per a les/els comunistes ja que, segons va explicar el nostre camarada, “cap poble del món és el nostre enemic”.

Al final de la campanya electoral és just reconéixer el treball realitzat per la militància que ha comprés la importància que les i els comunistes donassen aquesta batalla política, romanent en els seus llocs després de véncer les enormes dificultats imposades a la nostra participació per la llei burgesa, la coincidència amb el X Congrés del nostre Partit i les festes locals a la Ciutat d’Alacant. A això s’uneix l’intent de l’oportunisme polític representat per “Unidos Podemos”, que ha pretés silenciar el nostre lema, “Sense Revolució No hi ha Canvi”, tapant sistemàticament la nostra cartelleria, un dels escassos mitjans amb què comptem per fer arribar el nostre missatge al poble treballador qui no disposem dels milions d’euros públics així com dels favors dels mitjans de comunicació burgesos que tant contribueixen a divulgar les propostes de les “confluències” reformistes. No tenen res a oferir davant la realitat d’un capitalisme agònic i el treball científic i honest del Partit del qual se servirà la classe obrera per a complir la seua missió històrica d’alliberar la humanitat sencera de qualsevol forma d’explotació i opressió.

SENSE REVOLUCIÓ NO HI HA CANVI!!!

PER LA PAU I CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA!!!

PEL PODER OBRER I EL SOCIALISME!!!

 

[Castellano]

El pasado Jueves 23 de junio a partir de las 19.30 horas el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) celebró en la Plaza Huerto de los Leones de San Vicente el Mitin de cierre de la campaña para las Elecciones Generales del domingo 26. En el acto intervinieron los camaradas Jorge, vecino del pueblo, por parte de los Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) y Felip Vicedo, cabeza de lista del PCPE por la circunscripción provincial de Alicante.

El camarada de los CJC expuso con meridiana claridad la situación de paro, sobreexplotación y exclusión del sistema educativo superior que sufre la juventud de extracción obrera y popular, con tasas de paro en torno al 50% y presa fácil del trabajo gratuito con el excusa de las prácticas formativas de formación profesional o universitaria. La juventud obrera, que nunca tuvo un acceso masivo a la educación superior, es ahora definitivamente expulsada de la Universidad por el incremento de las tasas universitarias que, en algunos casos, puede superar el 100%. En su relato, el camarada vinculó en todo momento la situación de precariedad y pobreza que vive la juventud trabajadora al sistema de explotación capitalista, llamando a su superación por vía revolucionaria.

Por su parte, el camarada Felip delimitó nítidamente la propuesta del PCPE, dirigida a la transformación revolucionaria de la sociedad y en la construcción del socialismo, de la del oportunismo político agrupado en “Unidos Podemos” ( “En la Valenciana” en el País Valencià), que sólo pretende gestionar un capitalismo que ya no tiene nada que ofrecer a la clase trabajadora salvo precariedad, miseria y guerra imperialista. Como prueba de ello, el ponente pidió a los / las asistentes que reflexionaran sobre la gestión durante el último año por parte de los llamados “gobiernos de progreso”, tanto en el ámbito local como autonómico, así como del gobierno de Syriza en Grecia en el ámbito estatal. El Partido Comunista, cuya única expresión en España es el PCPE, como principal herramienta emancipadora para la clase obrera y el pueblo trabajador, presenta un programa de transición revolucionaria del capitalismo al socialismo, que el ponente desgranó brevemente, basada en la nacionalización de toda la banca y los sectores estratégicos de la economía para asentar las bases materiales que sustentan los servicios sanitarios, educativos y sociales exclusivamente públicos y planificados para la resolución de los problemas que la clase trabajadora vive diariamente. La salida de España de todas las uniones imperialistas, Unión Europea, Euro y OTAN es innegociable para las / los comunistas ya que, según explicó nuestro camarada, “ningún pueblo del mundo es nuestro enemigo”.

Al final de la campaña electoral es justo reconocer el trabajo realizado por la militancia que ha comprendido la importancia de que las y los comunistas diesen esta batalla política, permaneciendo en sus puestos tras vencer las enormes dificultades impuestas a nuestra participación por la ley burguesa, la coincidencia con el X Congreso de nuestro Partido y las fiestas locales en la Ciudad de Alicante. A ello se une el intento del oportunismo político representado por “Unidos Podemos”, que ha pretendido silenciar nuestro lema, “Sin Revolución No hay cambio”, tapando sistemáticamente nuestra cartelería, uno de los escasos medios con que contamos para hacer llegar nuestro mensaje al pueblo trabajador ya que no disponemos de los millones de euros públicos así como de los favores de los medios de comunicación burgueses que tanto contribuyen a divulgar las propuestas de las “confluencias” reformistas. No tienen nada que ofrecer ante la realidad de un capitalismo agónico y el trabajo científico y honesto del Partido del que se servirá la clase obrera para cumplir su misión histórica de liberar a la humanidad entera de cualquier forma de explotación y opresión.

!!! SIN REVOLUCIÓN NO HAY CAMBIO !!!

!!! POR LA PAZ Y CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA !!!

!!! POR EL PODER OBRERO Y EL SOCIALISMO !!!