¡Fuera fascistas de Valencia!

Sep 29, 2018 | País Valencià

EL FEIXISME NO PASSARÀ!

El PCPE i la J-PCPE donem suport i cridem a participar en la manifestació antifeixista «PAÍS VALENCIÀ, TOMBA DEL FEIXISME», que tindrà lloc el 9 d’octubre, a les 18 hores, des de la plaça de Sant Agustí de la ciutat de València.

Els i les comunistes sabem què, en qualsevol de les formes que es presente, el feixisme és el pitjor enemic de la clase obrera i de tot el poble. Combatre’l és, doncs, l’obligació de qualsevol organització de caràcter veritablement popular.

Quan les contradiccions del capitalisme s’aguditzen, la burgesia fa servir el feixisme per a mantindre la seua dominació classista, utilitzant-lo allà on no poden arribar les forces repressives de l’estat. Això passa en qualsevol país capitalista, però ací s’agreuja per quant l’anomenada Transició, dirigida pels mateixos franquistes en benefici de la seua classe, va deixar intactes els aparells de l’estat de la dictadura, de forma que l’exèrcit, les policies i la judicatura estan plenes de franquistes.

La impunitat dels grups feixistes es va posar de manifest el passat 9 d’octubre, quan van atacar als manifestants amb la connivència policial. Per tot això, a les organitzacions del País Valencià del PCPE i la J-PCPE ens sembla oportuna la convocatòria antifeixista del proper 9 d’octubre i fem una crida a participar en les seues columnes, per tal d’aconseguir una gran manifestació que demostre el rebuig del poble valencià cap al feixisme.

Nosaltres també hi anem!

———————————-

¡EL FASCISMO NO PASARÁ!

El PCPE y la J-PCPE apoyamos y llamamos a participar en la manifestación antifascista «PAÍS VALENCIANO, TUMBA DEL FASCISMO», que tendrá lugar el 9 de octubre, a las 18 horas, desde la plaza de San Agustín de la ciudad de Valencia.

Los y las comunistas sabemos que, en cualquiera de las formas que se presente, el fascismo es el peor enemigo de la clase obrera y de todo el pueblo. Combatirlo es, pues, la obligación de cualquier organización de carácter verdaderamente popular.

Cuando las contradicciones del capitalismo se agudizan, la burguesía utiliza el fascismo para mantener su dominación clasista, utilizándolo allí donde no pueden llegar las fuerzas represivas del estado. Esto ocurre en cualquier país capitalista, pero aquí se agrava por cuanto la llamada Transición, dirigida por los mismos franquistas en beneficio de su clase, dejó intactos los aparatos del estado de la dictadura, de forma que el ejército, las policías y la judicatura están llenas de franquistas.

La impunidad de los grupos fascistas se puso de manifiesto el pasado 9 de octubre, cuando atacaron a los manifestantes con la connivencia policial. Por todo ello, a las organizaciones del País Valenciano del PCPE y la J-PCPE nos parece oportuna la convocatoria antifascista del próximo 9 de octubre y llamamos a participar en sus columnas, para conseguir una gran manifestación que demuestre el rechazo del pueblo valenciano hacia el fascismo.

¡NOSOTRAS Y NOSOTROS TAMBIÉN VAMOS!