[País Valencià] Declaració del comité de PV davant la proposició de llei de concòrdia de la Comunitat Valenciana

Mar 27, 2024 | País Valencià, País Valencià

[Castellano bajo]

DAVANT DEL NEGACIONISME I EL REVISIONISME HISTÒRIC DEL GOVERN PP/VOX VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ PER A LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME.

El Comitè de P.V. del Partit Comunista dels Pobles d’Espanya expressem el nostre total rebuig a la feixista “Proposició de llei de Concòrdia de la Comunitat Valenciana” presentada pel PP i VOX a la mesa de les Corts Valencianes el 21/03/2024.

Aquesta proposició de llei és un nou insult a les víctimes del franquisme, fent un exercici de negacionisme i revisionisme històric, maquillant el genocidi franquista i legitimant el cop d’estat feixista del 17 de juliol del 1936 i tota l’etapa de repressió, terror i genocidi que van patir la classe obrera i els sectors populars del País Valencià.

Aquesta proposició de llei pretén acabar amb les mínimes conquestes que s’han aconseguit al PV, derogant la Llei vigent actual de memòria democràtica, derogant tots els processos iniciats de recuperació de la memòria històrica dels valencians i valencianes víctimes del franquisme i així poder reescriure i legitimar la repressió als homes i dones que van lluitar per defensar la legalitat de la República al P.V.

Aquest tipus d’accions legislatives que el feixisme està executant als territoris de l’estat espanyol, ara ens ha tocat al P.V., governats pels hereus ideològics del franquisme – feixisme (PP-VOX), són un clar exemple de la normalització del feixisme a les institucions. Un feixisme que va seguir integrat a les institucions de l’Estat amb la monarquia i la Constitució del 78 i que continua fins ara, tot això a l’empara de l’anomenat “esperit de la Transició” amb què es van elaborar les lleis de memòria històrica 52/2007 i memòria democràtica 14/2017, lleis que no van recollir els punts fonamentals que exigien les víctimes del franquisme i la majoria d’associacions que lluiten per una Llei de Memòria Històrica i Antifeixista que faça realitat els principis de Veritat, Justícia i Reparació.

Des del PCPE fem una crida a totes les associacions, partits polítics i sectors populars, per a la conformació d’un fort i organitzat moviment republicà i antifeixista al PV de confrontació contra el feixisme a tots els nivells. Un fort moviment rupturista contra la monarquia i la seua Constitució del 1978, contra aquesta Espanya del gran capital i dels governs autonòmics i centrals que segueixen mantenint un sistema monàrquic-burgès on el feixisme segueix avançant.

Un fort moviment republicà i antifeixista que recollisca aquest cant d’esperança de la classe obrera que va suposar la II República, recuperant l’essència dels ideals i les lluites dels homes i les dones republicanes i republicans antifeixistes, dels que van caure combatent el feixisme i van patir repressió, tortures, presó des del cop d’estat feixista del 1936 fins als nostres dies, on companys i companyes continuen sent agredides per bandes feixistes.

És una necessitat històrica enarborar la bandera tricolor per a unir i organitzar el sentiment republicà i antifeixista al País Valencià i alçar la bandera de lluita per a confrontar l’ofensiva del feixisme.

Des del PCPE cridem a fer del proper 14 d’abril una gran jornada de mobilització a tot el País Valencià contra la proposta de llei del Consell i per un futur republicà per al nostre poble.

VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ!

PER UNA LLEI DE MEMÒRIA HISTÒRICA REPUBLICANA I ANTIFEIXISTA AL P.V.!

PER LA III REPÚBLICA SOCIALISTA I EL PODER POPULAR!

CONTRA EL FEIXISME, LA LLUITA CONTINUA!

[Castellano]

DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE PAÍS DEL P.C.P.E. ANTE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE CONCORDIA DE LA COMUNUNITAT VALENCIANA

FRENTE AL NEGACIONISMO Y AL REVISIONISMO HISTÓRICO DEL GOBIERNO PP/VOX VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.

El Comité de P.V. del Partido Comunista de los Pueblos de España expresamos nuestro total rechazo a la fascista “Proposición de ley de Concordia de la Comunitat Valenciana” presentada por el PP y Vox a la mesa de las Cortes Valencianas el 21/03/2024

Esta proposición de ley es un nuevo insulto a las víctimas del franquismo, haciendo un ejercicio de negacionismo y revisionismo histórico , maquillando el genocidio franquista y legitimando el golpe de estado fascista del 17 de julio de 1936 y toda la etapa de represión, terror y genocidio que sufrió la clase obrera y los sectores populares del País Valenciá.

Esta proposición de ley pretende acabar con las mínimas conquistas que se han conseguido en el PV, derogando la actual Ley vigente de memoria democrática, derogando todos los procesos iniciados de recuperación de la memoria histórica de los valencianos y valencianas victimas del franquismo y así poder reescribir además de legitimar la represión a los hombres y mujeres que lucharon por defender la legalidad de la República en el P.V.

Este tipo de acciones legislativas que el fascismo está ejecutando en los territorios del estado español, ahora nos ha tocado al P.V., gobernados por los herederos ideológicos del franquismo – fascismo (PP-VOX), son un claro ejemplo de la normalización del fascismo en las instituciones. Un fascismo que siguió integrado en las instituciones del Estado con la monarquía y la Constitución del 78 y que continúa hasta ahora, todo ello bajo el amparo del llamado “espíritu de la Transición” con el que se elaboraron las leyes de memoria histórica 52/2007 y memoria democrática 14/2017, leyes que no recogieron los puntos fundamentales que exigían las víctimas del franquismo y la mayoría de asociaciones que luchan por una Ley de Memoria Histórica Republicana y Antifascista que hagan realidad los principios de Verdad, Justicia y Reparación.

Desde el PCPE hacemos un llamamiento a todas las asociaciones, partidos políticos y sectores populares, para la conformación de un fuerte y organizado movimiento republicano y antifascista en el PV de confrontación contra el fascismo a todos los niveles. Un fuerte movimiento rupturista contra la monarquía y su Constitución de 1978, contra esa España del gran capital y de los gobiernos autonómicos y centrales que siguen manteniendo un sistema monárquico-burgués donde el fascismo sigue avanzando.

Un fuerte movimiento republicano y antifascista que recoja ese canto de esperanza de la clase obrera que supuso la II República, recuperando la esencia de los ideales y las luchas de los hombres y mujeres republicanas y republicanos antifascistas, de los que cayeron combatiendo al fascismo y sufrieron represión, torturas, cárcel desde el golpe de estado fascista de 1936 hasta nuestros días, donde compañeros y compañeras siguen siendo agredidas por bandas fascistas.

Es una necesidad histórica enarbolar la bandera tricolor para aunar y organizar el sentimiento republicano y antifascista en el País Valencià y levantar la bandera de lucha para confrontar la ofensiva del fascismo.

Desde el PCPE llamamos a hacer del próximo 14 de abril una gran jornada de movilización en todo el País Valencià contra la propuesta de ley del Consell y por un futuro republicano para nuestro pueblo.

¡VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN!

¡POR UNA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA REPUBLICANA Y ANTIFASCISTA EN EL P.V.!

¡POR LA III REPÚBLICA SOCIALISTA Y EL PODER POPULAR!

¡CONTRA EL FASCISMO, LA LUCHA CONTINÚA!