[País Valencià] Declaración del Comité del PV ante la brutal represión por parte de las Fuerzas y Cuerpos de “Seguridad” del Estado en respuesta a las múltiples manifestaciones de solidaridad con Pablo Hasél

Mar 3, 2021 | País Valencià

[En castellano bajo]

Declaració del Comité del País Valencià del PCPE davant la brutal repressió per part de les Forces i Cossos de “Seguretat” de l’Estat en resposta a les múltiples manifestacions de solidaritat davant la condemna i empresonament al treballador de la cultura Pablo Hasél.

Davant la palesa naturalesa repressiva i reaccionària de l’Estat, exemplificada el 18 de febrer en les brutals i gratuïtes actuacions de caràcter feixista per part de la policia a València, emparada per la impunitat de les lleis d’un Estat que, autodenominant-se democràtic, no és una altra cosa que dictadura del capital sota la forma de monarquia parlamentària, DECLAREM:

 • Que aquestes actuacions són expressió de la descomposició del règim del 78 (hereu de la dictadura franquista), en l’actual context de sobreexplotació i misèria de capes creixents de la classe treballadora, perpetrat per l’oportunisme i la socialdemocràcia tant des del Govern Central com des de la Generalitat Valenciana.
 • Que al País Valencià governat per PSOE-Compromís-UP es reprimeix de la mateixa manera que feia el PP de Fabra amb els estudiants que es mobilitzaven contra les retallades en el 2012.
 • Que la totalitat de les agressives actuacions policials d’aquesta última setmana són condició del caràcter burgés i repressiu de l’Estat i la dominació exercida per l’oligarquia en el poder.
 • Que la realitat de la classe obrera del País Valencià, en aquesta etapa de crisi capitalista, que suporta i pateix la pèrdua de més de cent mil ocupacions, desnonaments, abusos policials, pujades del preu de la llum i dels aliments bàsics, desmantellament i privatització dels serveis públics, incloses sanitat, educació i pensions públiques, etc, és violència estructural exercida per l’oligarquia contra la classe obrera i els sectors populars.
 • Que les conseqüències d’aquesta violència sistèmica són les que motiven la resposta dels milers de participants en les mobilitzacions en solidaritat amb Pablo Hasél. El poble diu basta!, davant tan flagrant atac a la llibertat d’expressió, fart de les dobles morals. Mentrestant, el “fugitiu Juan Carlos” gaudeix en la seua fugida d’escortes pagats de l’erari públic, o s’entreguen milers de milions d’euros de diners públics a la patronal en el cas de la Plataforma Castor.

Per tot això, DENUNCIEM:

 • La hipocresia de l’alcalde de València (Compromís) en els seus comentaris en xarxes socials en qualificar de desproporcionada la violenta actuació des del minut zero de la policia davant manifestants pacífics. Ja n’hi ha prou!, de parlar com si no estigueren governant i de mesurar des de la distància de la suposada neutralitat de les institucions.
 • La criminalització que es fa dels manifestants pacífics per part dels grans mitjans de comunicació portaveus de la dictadura exercida pel capital.
 • A Grande Marlaska, per donar tot el seu suport a les càrregues policials, retratant al titular d’un Ministeri de l’Interior que té el rècord de sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg per no investigar diversos casos de tortures en els seus jutjats. Ministre del mateix Govern que, no sols no deroga la Llei Mordassa, sinó que l’ha utilitzada per a imposar un milió de sancions en 2020 com a part de la criminal gestió de la pandèmia per COVID-19 i que cobreix la impunitat de la Corona.

El PCPE exigeix la llibertat immediata de Pablo Hasél i l’anul·lació de les causes que han motivat el seu ingrés a la presó així com les que encara té pendents. I, en defensa de tot això, cridem a la classe obrera i els sectors populars del País Valencià a organitzar-se i lluitar als carrers, centres de treball i d’estudis, pels nostres drets, contra la repressió policial i els seus legitimadors.

La lluita és el camí!

Cap agressió sense resposta!

Llibertat per a tots els presos i preses polítiques!

Sol el poble organitzat salva al poble!

Pel Poder Obrer i Popular!

Pel Socialisme!

Comité de País Valencià del PCPE 21 de Febrer 2021

 

[Castellano]

Declaración del Comité del País Valencià del PCPE ante la brutal represión por parte de las Fuerzas y Cuerpos de “Seguridad” del Estado en respuesta a las múltiples manifestaciones de solidaridad ante la condena y encarcelamiento al trabajador de la cultura Pablo Hasél.

Ante la patente naturaleza represiva y reaccionaria del Estado, ejemplificada el 18 de febrero en las brutales y gratuitas actuaciones de carácter fascista por parte de la policía en Valencia, amparada por la impunidad de las leyes de un Estado que, autodenominándose democrático, no es otra cosa que dictadura del capital bajo la forma de monarquía parlamentaria, DECLARAMOS:

 • Que dichas actuaciones son expresión de la descomposición del régimen del 78 (heredero de la dictadura franquista), en el actual contexto de sobreexplotación y miseria de capas crecientes de la clase trabajadora, perpetrado por el oportunismo y la socialdemocracia tanto desde el Gobierno Central como desde la Generalitat Valenciana.
 • Que en el País Valencià gobernado por PSOE-Compromís-UP se reprime del mismo modo que hacía el PP de Fabra con los estudiantes que se movilizaban contra los recortes en el 2012.
 • Que la totalidad de las agresivas actuaciones policiales de esta última semana son condición del carácter burgués y represivo del Estado y la dominación ejercida por la oligarquía en el poder.
 • Que la realidad de la clase obrera del País Valencià, en esta etapa de crisis capitalista, que soporta y sufre la pérdida de más de cien mil empleos, desahucios, abusos policiales, subidas del precio de la luz y de los alimentos básicos, desmantelamiento y privatización de los servicios públicos, incluidas sanidad, educación y pensiones públicas, etc, es violencia estructural ejercida por la oligarquía contra la clase obrera y los sectores populares.
 • Que las consecuencias de esta violencia sistémica son las que motivan la respuesta de los miles de participantes en las movilizaciones en solidaridad con Pablo Hasél. El pueblo dice ¡basta! ante tan flagrante ataque a la libertad de expresión, harto de los dobles raseros. Mientras tanto, el “fugitivo Juan Carlos” disfruta en su huida de escoltas pagados del erario público, o se entregan miles de millones de euros de dinero público a la patronal en el caso de la Plataforma Castor.

 

Por todo ello, DENUNCIAMOS:

 • La hipocresía del Alcalde de Valencia (Compromís) en sus comentarios en redes sociales al calificar de desproporcionada la violenta actuación desde el minuto cero de la policía ante manifestantes pacíficos. ¡Basta ya! de hablar como si no estuvieran gobernando y de medir desde la distancia de la supuesta neutralidad de las instituciones.
 • La criminalización que se hace de los manifestantes pacíficos por parte de los grandes medios de comunicación voceros de la dictadura ejercida por el capital.
 • A Grande Marlaska, por dar todo su apoyo a las cargas policiales, retratando al titular de un Ministerio del Interior que tiene el récord de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por no investigar varios casos de torturas en sus juzgados. Ministro del mismo Gobierno que, no solo no deroga la Ley Mordaza, sino que la ha utilizado para imponer un millón de sanciones en 2020 como parte de la criminal gestión de la pandemia por COVID-19 y que cubre la impunidad de la Corona.

El PCPE-P.V. exige la libertad inmediata de Pablo Hasél y la anulación de las causas que han motivado su ingreso en prisión, así como las que todavía tiene pendientes. Y, en defensa de todo ello, llamamos a la clase obrera y los sectores populares del País Valencià a organizarse y luchar en las calles, centros de trabajo y de estudios, por nuestros derechos, contra la represión policial y sus legitimadores.

 

¡La lucha es el camino!

¡Ninguna agresión sin respuesta!

¡Libertad para todos los presos y presas políticas!

¡Solo el pueblo organizado salva al pueblo!

¡Por el Poder Obrero y Popular!

¡Por el Socialismo!

Comité del País Valencià del PCPE 21 de febrero 2021