[País Valencià] Que ho tinguen clar // Que lo tengan claro

May 22, 2021 | País Valencià

[en Castellano bajo]

El dijous 20 de maig es va celebrar el judici contra el nostre militant de la Joventut a Castelló (Eloy). Tant la seua detenció com la del seu company exemplifiquen la naturalesa repressiva i reaccionària de l’Estat burgés. A tots dos, l’Estat els demana dures penes i multes profundament injustes. “Atemptat contra  l’autoritat, desobediència i desobediència greu”.

En la Concentració, on es deté al nostre militant la policia va fer ús de les estratègies habituals d’encapsulament de la manifestació pressionant i dirigint la seua ubicació al campus la Universitat Jaume I (UJI), sense deixar moure’s lliurement a ningú, per a crear una sensació d’aclaparament, estrés i falta de control en els concentrats; amb l’objectiu anar calfant l’ambient amb insults i maltractaments físics per a així justificar les càrregues i pallisses.

Eloy i un nodrit grup de joves, revolucionaris i revolucionàries, van acudir el passat 6 de maig a protestar de manera totalment pacífica per la visita del rei d’Espanya a Castelló, concretament per a presidir la clausura de l’assemblea general de la patronal valenciana (CEV).

Aquest dijous 20 al matí, al voltant de mig centenar de persones de diferents organitzacions socials, sindicals i polítiques, ens hem concentrat a la porta dels jutjats de Castelló en suport al nostre camarada, qui havia de declarar davant l’aparell judicial de l’Estat pel muntatge policial al qual ha sigut sotmés amb acusacions falses.

L’associació juvenil La Cosa Nostra Antifa Social Club de Castelló, CGT, Intersindical, CCOO, militants de la JCPE i el PCPE de València i Castelló entre els quals es trobaven Yolanda Gómez Responsable Política del Comité de País Valencià i Julio Díaz Secretari General del nostre partit, han participat en l’est acte de solidaritat, suport mutu i intolerància davant qualsevol mena de dominació. Tots els nostres valors i principis revolucionaris són la nostra major arma de transformació social. No els tenim por, que ho tinguen clar.

N’hi ha prou de muntatges policials!

No tenim por!

La repressió no ens pararà!

Només el poble organitzat salva al poble!

[Castellano]

El jueves 20 de mayo se celebró el juicio contra nuestro militante de la Juventud en Castelló (Eloy), tanto su detención como la de su compañero ejemplifican la naturaleza represiva y reaccionaria del Estado burgués. A ambos, el Estado les pide duras penas y multas profundamente injustas. “Atentado a la autoridad, desobediencia y desobediencia grave”,

En la Concentración, donde se detiene a nuestro militante la policía hizo uso de las estrategias habituales de encapsulamiento a la manifestación presionando y dirigiendo su ubicación en el campus la Universidad Jaime I (UJI), sin dejar moverse libremente a nadie, para crear una sensación de agobio, estrés y falta de control en los concentrados; con el objetivo ir calentando el ambiente con insultos y maltratos físicos para así justificar las cargas y palizas.

Eloy y un nutrido grupo de jóvenes, revolucionarios y revolucionarias, acudieron el pasado 6 de mayo a protestar de manera totalmente pacífica por la visita del rey de España a Castelló, concretamente para presidir la clausura de la asamblea general de la patronal valenciana (CEV). 

Ese jueves 20 por la mañana, alrededor de medio centenar de personas de diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas, se han concentrado en la puerta de los juzgados de Castellón en apoyo a nuestro camarada, quien tenía que declarar ante el aparato judicial del Estado por el montaje policial al que ha sido sometido con acusaciones falsas. 

La asociación juvenil La Cosa Nostra Antifa Social Club de Castellón, CGT, Intersindical, CC.OO., militantes de la JCPE y el PCPE de Valencia y Castellón entre los que se encontraban Yolanda Gómez Responsable Política del Comité de País Valenicià y Julio Díaz Secretario General de nuestro partido, han participado en el este acto de solidaridad, apoyo mutuo e intolerancia ante cualquier tipo de dominación. Todos nuestros valores y principios revolucionarios son nuestra mayor arma de transformación social. No les tenemos miedo, que lo tengan claro. 

¡Basta de montajes policiales! 

¡No tenemos miedo! 

¡La represión no nos parará! 

¡Sólo el pueblo organizado salva al pueblo!