Salvar la pesca de cerco-salir de la UE. Comunicado ante la lucha de los marineros del cerco.

Dic 16, 2015 | Galiza

SALVAR A PESCA DE CERCO- SAÍRMOS DA UE

Comunicado diante da loita dos mariñeiros do cerco

Desde Comunistas da Galiza-PCPE saudamos a loita que veñen levando adiante os traballadores e traballadoras da pesca do cerco. Case 60 días acampado diante da sede de Goberno autonómico, ao igual que o español esbirro e lacaio das políticas da Unión Europea enimigas da pesca artesanal e do pobo galego traballador.
Os pequenos agricultores, gandeiros e pescadores vense directamente atacados polas políticas agraria e pesqueira da UE, en favor dos monopolios. No sector pesqueiro, a Política Pesqueira Común supuxo consecuencias que ameazan con liquidar o sector.

As políticas da Unión Europea para o mar e o campo teñen un obxectivo moi claramente definido: pretenden rematar coa pequena produción e beneficiar ás grandes explotacións.

Como consecuencia práctica da entrada na UE, está a desmantelarse o sector pesqueiro. As políticas pesqueiras do governo español e autonómico están cortadas polo patrón da PPC.
A Política Pesqueira Común (PPC), do mesmo xeito que a PAC, orientouse a satisfacer os intereses dos monopolios empresariais. Ao porse ao lado das grandes frotas de altura, cuxa creación e desenvolvemento fomentou, prexudica á pesca tradicional de baixura, o que supón destrución masiva de emprego.

Promoven o desenvolvemento dunha gran frota industrial, de alta mar, mentres afogan e esnaquizan á pesqueira de baixura e tradicional. Os impactos sociais e ambientais do modelo pesqueiro capitalista e monopolista son dramáticos.

É necesario desvincular a política pesqueira dos intereses dos grupos monopolistas e centralas na satisfacción das necesidades populares, garantindo ao mesmo tempo niveis de vida dignos para o conxunto de traballadores e traballadoras destes sectores esenciais.

Sumámonos ás xustas reivindicacións do sector esixindo a defensa e a protección desta arte de pesca sostible e selectiva, do reparto xusto das cotas e da defensa dos postos de traballo dos seus e as súas traballadoras.

 

************** ************** ************** ************** ************** CASTELLANO ************** ************** ************** ************** ************** ************** ************** **************

Desde Comunistas da Galiza-PCPE saludamos la lucha que vienen llevando adelante los trabajadores y trabajadoras de la pesca del cerco. Case 60 días acampado delante de la sed de Gobierno autonómico, al igual que el español esbirro y lacayo de las políticas de la Unión Europea enemigas de la pesca artesanal y del pueblo gallego trabajador.

Los pequeños agricultores, ganaderos y pescadores se ven directamente atacados por las políticas agraria y pesquera de la UE, en favor de los monopolios. En el sector pesquero, la Política Pesquera Común supuso consecuencias que amenazan con liquidar el sector.

Las políticas de la Unión Europea para el mar y el campo tienen un objetivo muy claramente definido: pretenden rematar con la pequeña producción y beneficiar a las grandes explotaciones.
Como consecuencia práctica de la entrada en la UE, está desmantelándose el sector pesquero. Las políticas pesqueras del governo español y autonómico están cortadas por el patrón de la PPC.

La Política Pesquera Común (PPC), al igual que la PAC, se orientó a satisfacer los intereses de los monopolios empresariales. Al ponerse del lado de las grandes flotas de altura, cuya creación y desarrollo fomentó, perjudica a la pesca tradicional de bajura, lo que supone destrucción masiva de empleo.

Desde los gobiernos capitalistas promueven el desarrollo de una gran flota industrial, de alta mar, mientras ahogan y destrozan a la pesquería de bajura y tradicional. Los impactos sociales y ambientales del modelo pesquero capitalista y monopolista son dramáticos.

ES necesario desvincular la política pesquera de los intereses de los grupos monopolistas y centrarlas en la satisfacción de las necesidades populares, garantizando al mismo tiempo niveles de vida dignos para el conjunto de trabajadores y trabajadoras disteis sectores esenciales.

Nos sumamos a las justas reivindicaciones del sector exigiendo la defensa y la protección de este arte de pesca sostenible y selectiva, del reparto justo de las cuotas y de la defensa de los puestos de trabajo de sus trabajadores y trabajadoras.